Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

ISSN - International Standard Serial Number


Číslo ISSN je podmienkou na zaradenie časopisu do národných a medzinárodných databáz (napr. CREPČ, EBSCO...).
Publikácie s prideleným ISSN dostávajú čiarový kód EAN/ISSN zdarma.


Národná agentúra ISSN v Slovenskej republike

Univerzitná knižnica v Bratislave
Michalská 1
814 17 Bratislava
Slovensko

Tel./Fax: +421 02 5443 3754
Tel.:        +421 02 0466 331; +421 02 0466 332
E-mail:    issn@ulib.skSYSTÉM ISSN 
(International Standard Serial Number – Medzinárodné štandardné číslo seriálu) 

NÁRODNÁ AGENTÚRA ISSN je výkonný orgán Medzinárodného systému ISSN s ústredím v Paríži. NÁRODNÁ AGENTÚRA ISSN sídli v Univerzitnej knižnici v Bratislave. Prideľuje ISSN, ktorým sa jednoznačne identifikujú pokračujúce pramene: seriály – tlačené časopisy, magazíny, adresáre, ročenky, noviny, monografické série, elektronické časopisy, e-seriály, a integrujúce pokračujúce pramene – aktualizované databázy, webové stránky, publikácie na voľných listoch.  Záznamy pokračujúcich prameňov sa zaraďujú do Národnej databázy ISSN, ktorá sa pravidelne mesačne aktualizuje a je súčasťou celosvetového Registra ISSN.

 


t>

ra ISBN v Slovenskej republike
Slovenská národná knižnica 
Nám. J. C. Hronského 1 
036 01 Martin 

Fax:      +421 043 2451 505
Tel.:      +421 043 2451 140 ; +421 043 2451 138
E-mail:  isbn@snk.sk

</output>