Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakty

Kliknite na obrázok

Mgr. Ľubica Grebečiová

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Knižnica
Vedúca knižnice
Telefón
02/901 79 921
VoIP
17 9921
Miestnosť
II-44
Publikačná činnosť

Oľga Pohůnková

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Knižnica
Výpožičné oddelenie
Telefón
02/901 79 922
VoIP
17 9922
Miestnosť
II-39

Daniela Stehlíková

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Knižnica
Dokumentačné oddelenie
Telefón
02/901 79 920
VoIP
17 9920
Miestnosť
II-44