Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Názvy a skratky fakúlt Univerzity Komenského v BratislaveSPRÁVNE UVEDENIE AFILIÁCIE je predpokladom:


  • pre zaradenie publikačného výstupu do evidencie publikačnej činnosti,
  • pre nápočet osobného hodnotenia.

 

 

NÁZVY a SKRATKY fakúlt Univerzity Komenského v Bratislave:

 • v slovenskom jazyku
 • v anglickom jazyku
 • v latinskom jazyku
 • v nemeckom jazyku
 • v ruskom jazyku
 • vo francúzskom jazyku
 • v španielskom jazyku

 

  

—  Pre lepšie rozlíšenie kliknite 2-krát ľavým tlačidlom myši na obrázok  —