Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Povinný výtlačok

Kliknite na obrázok

Zoznam subjektov, ktorým sa zasielajú povinné výtlačky periodických, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel upravuje Zákon č. 212/1997 Z. z. a Zákon č. 265/2022 Z. z.


Zákon č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel (.pdf, 483 kB)


Zákon č. 265/2022 Z. z. o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o publikáciách) (.pdf, 401 kB)
Od 1. augusta 2022
 upravuje odovzdávanie povinných výtlačkov Zákon č. 265/2022. Z. z. (.pdf, 401 kB) o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o publikáciách) v § 18, § 19 a v § 20. V prílohe k zákonu sú uvedení depozitári pre jednotlivé typy publikácií.


Adresár poberateľov povinných výtlačkov periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel (.pdf, 453) v zmysle Zákona č. 265/2022 Z. z. (výklad zákona) (.pdf, 868 kB) o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o publikáciách).

Adresár poberateľov:


Deponát periodickej tlače
(BEZ OHĽADU NA JEJ OBSAHOVÉ ZAMERANIE) je vydavateľ povinný odovzdať okrem depozitárov uvedených v prílohe aj ministerstvu, a to do 3 dní od začatia verejného rozširovania periodickej tlače alebo v inej písomne dohodnutej lehote.


POVINNÉ VÝTLAČKY sa odovzdávajú  z tlačených periodických publikácií a z elektronických publikácií, ak boli v tejto forme pôvodne vydané.