Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Wellness pracovník masérske služby

Wellness pracovník masérske služby - skúška na overenie odbornej spôsobilosti (kópia 1)

Zákon o celoživotnom vzdelávaní 568/2009 Z.Z.

živnosť - kategória Osobné služby

Wellness pracovník masérske služby

 

 

POSTUP:

·        Každý, kto má záujem podnikať v oblasti wellness a masérske služby (nielen noví absolventi kurzov) musí predložiť na príslušnom živnostenskom úrade osvedčenie o úplnej kvalifikácii Wellness pracovník – masérske služby.

·        V praxi to znamená, že nepostačuje iba osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu (neplatí pre absolventov SZŠ), ale je potrebné po úspešnom absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu (noví po roku 2018 i dávnejšie skončení absolventi kurzov pred rokom 2019) absolvovať skúšku na overenie odbornej spôsobilosti.

·       V prípade absolventov kurzov klasickej a športovej masáže je potrebné dokladovať potvrdením o 5-ročnej odbornej praxi od zamestnávateľa (SZČO - registra fyzických osôb v športe) alebo sociálnej poisťovne a čestným prehlásením.

Oprávnenie na vykonávanie tejto skúšky má Univerzita Komenského v Bratislave (FTVŠ UK), ktorá každému úspešnému absolventovi skúšky na overenie odbornej spôsobilosti vydá osvedčenie o úplnej kvalifikácii Wellness pracovník – masérske služby (bez časového obmedzenia platnosti).

 

SKÚŠKA:

Zoznam požiadaviek na úspešné absolvovanie skúšky

Obsah (3 časti): písomný test, praktická časť, ústna skúška /na praktickú časť treba byť pripravený v masérskom oblečení/ a podľa aktuálnych epidemiologických pokynov.

Kvalifikačný a hodnotiaci štandard - TU

Okruhy ku skúške - TU

Študijná literatúra z roku 2020 - TU

Skúšky sa uskutočňujú na FTVŠ UK v Bratislave, Nábr. arm. gen. L. Svobodu, v masérskej miestnosti a v Aule prof. Stráňaia. 

 

 

Termíny skúšok (aj opravných skúšok) v akademickom roku 2023/2024:

termínyukončenie prijímania žiadostí + poznámka
29.9.2023 (piatok)8.9.2023prezenčne
20.10.2023 (piatok)30.9.2023 prezenčne
24.11.2023 (piatok)3.11.2023 zrušený
23.2.2024 (piatok)2.2.2024prezenčne
22.3.2024 (piatok)1.3.2024prezenčne
24.5.2024 (piatok)3.5.2024prezenčne
21.6.2024 (piatok)31.5.2024prezenčne

Prihlasovanie: žiadosť obdržíte na základe požiadania, pri komunikácii používajte v predmete správy označenie WM, ďakujeme. Žiadatelia budú zaraďovaní na termíny podľa poradia ako a prihlásili.

Kontakt: akademia(at)fsport.uniba.sk