Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Výskumné projekty

Výskumné projekty riešené v roku 2022 na FTVŠ UK

Zahraničné:

 • Cvečka, J.: Centrum aktívneho starnutia - kompetenčné centrum pre pohybovú aktivitu, prevenciu a podporu zdravia seniorov. Riešené 2019 - 2022. INTERREG V-A SK-AT/2016/04. Spoluriešitelia: Hamar, Sedliak, Tirpáková.
 • Cvečka, J.: Ambulantná remobilizácia po totálnej endoprotéze kolenného a bedrového kĺbu. Riešené: 2021 - 2022. AMB-REMOB, INTERRG V-A SK-AT.
  Spoluriešitelia: Hamar, Novotná, Vajda, Oliva.

Domáce:

APVV

 • Tóth, I.: Molekulové dráhy indukované traumatickým poškodením mozgu: identifikácia nových biomarkerov a potenciálnych terapeutických cieľov pre neurodegeneráciu. Riešené: 2021 - 2024, č. APVV-20-0615.
  Spoluriešitelia z FTVŠ UK: Peráček, Peráčková, Mikulič, Parničan, Obetko.
 • Bielik, V.: Ovplyvnenie črevnej mikrobioty telesným pohybom a stravou v zdravej populácii a u pacientov s neprenosnými chronickými ochoreniami.  Riešené: 8/2018 - 6/2022, č. APVV-17-0099. Spoluriešitelia z FTVŠ UK: Augustovičová, Putala, Pačesová, Hric, Ugrayová.

Komisia VEGA

 • Zemková, E.: Posudzovanie senzorickej a motorickej zložky pohybových schopností v športovom tréningu a rehabilitácii. Riešené: 2020 - 2022, č. 1/0089/20. Spoluriešitelia: Kyselovičová, Argaj, Labudová, Grznár, Chren, Holienka, Priklerová, Horníková, Lamošová, Tvrdý, Skala, mimofakultní: Jeleň, Lackovič.
 • Kyselovičová, O.: Faktory športového výkonu v kontexte svalovej únavy ako reakcie na nadmerné tréningové zaťaženie adolescentov. Riešené: 2020 - 2022, č. 1/0754/20. Spoluriešitelia: Zemková, Krnáčová, Luptáková Jana, Rupčík, Olej, Lamošová, Chlapcová, mimofakultná: Tomková, Péliová.
 • Vanderka, M.: Vplyv pohybových aktivít na kognitívne, sociálne a motorické kompetencie detí s autizmom. Riešené: 2020 - 2022, č. 1/0608/20. Spoluriešitelia: Longová, Šišková, Grznárová mimofakultná: Filčíková.
 • Bielik, V.: Črevný mikrobióm - Indikátor telesnej kondície a zdravia. Riešené: 2021 - 2024, č. 1/0260/21. Spoluriešitelia: Musilová, Ugrayová, Hric, Lendvorský, Kubáňová.
 • Vajda, M.: Vzťah medzi parametrami športovo-špecifických testov motorickej výkonnosti a športovým výkonom vrcholových kanoistov. Riešené: 2022 - 2024, č. 1/0573/22. Spoluriešitelia: Cvečka, Vanderka.

Komisia KEGA

 • Lednický, A. (zodpovedný riešiteľ zo spolupracujúceho pracoviska): Inovatívne prístupy vo výučbe atletiky na základných školách prostredníctvom programu „Atletika s radosťou na základných školách“. Riešené: 2021 - 2023, č. 012UMB-4/2021. Spoluriešiteľ za FTVŠ UK: Doležajová.
 • Nemček, D. (vedúca projektu): Inkluzívne vzdelávanie v telesnej a športovej výchove. Riešené: 2022 - 2024, č. 051UK-4/2022. Spoluriešitelia z FTVŠ UK: Kyselovičová, Nemček Juraj, Luptáková Martina.

ERASMUS +

 • Antala, B. (zodpovedný riešiteľ z partnerského pracoviska):  "New Health 2022". Riešené: 2020 - 2022. Zástupca zodpovedného riešiteľa: Labudová Jana. Spoluriešitelia: Kaplánová, A., Šmela, P., Pačesová, P., Kraček, S., Kotyrová G., Balga T., Tománek Ľ., Belás M., Ryzková E., Grznár Ľ., Putala M. (FTVŠ UK)
 • Holienka, M., Antala, B. (spoluriešitelia z FTVŠ UK): „Entrepreneurial Capacity-building for Sport“. Riešené: 2020 - 2022. Koordinátor projektu UK Bratislava.
 • Belás, M. (zodpovedný riešiteľ z partnerského pracoviska). ERASMUS+ SPORT "Cycling Trends in Education, Training and Diagnosis". Riešené: 2021 - 2023. Koordinátor projektu: Slovenský zväz cyklistiky.

Výskumné projekty riešené v roku 2021 na FTVŠ UK

Zahraničné:

 • Cvečka, J.: Centrum aktívneho starnutia - kompetenčné centrum pre pohybovú aktivitu, prevenciu a podporu zdravia seniorov. Riešené 2019 - 2022. INTERREG V-A SK-AT/2016/04. Spoluriešitelia: Hamar, Sedliak, Tirpáková.

Domáce:

APVV

 • Tóth, I.: Molekulové dráhy indukované traumatickým poškodením mozgu: identifikácia nových biomarkerov a potenciálnych terapeutických cieľov pre neurodegeneráciu. Riešené: 2021 - 2024, č. APVV-20-0615.
  Spoluriešitelia z FTVŠ UK: Peráček, Peráčková, Mikulič, Parničan, Obetko.
 • Bielik, V.: Ovplyvnenie črevnej mikrobioty telesným pohybom a stravou v zdravej populácii a u pacientov s neprenosnými chronickými ochoreniami.  Riešené: 8/2018 - 6/2022, č. APVV-17-0099. Spoluriešitelia z FTVŠ UK: Augustovičová, Putala, Pačesová, Hric, Ugrayová.
 • Tóth, I.: Identifikácia molekulových mechanizmov indukovaných traumatickým poškodením mozgu u hráčov ľadového hokeja. Riešené: 8/2018 - 6/2021, č. APVV-17-0668. Spoluriešitelia z FTVŠ UK: Peráček, Mikulič, Barilla.

Komisia VEGA

 • Antala, B.: Telesná a športová výchova a jej kvalita a potenciál v podpore zdravia z pohľadu žiakov, učiteľov a rodičov. Riešené 2019 - 2021, č. 1/0523/19. Spoluriešitelia: Luptáková Gabriela, Tománek, Kaplánová, Medeková, Argaj, Balga, Luptáková Martina, Průžek, mimofakultná: Ružbarská.
 • Nemček, D.: Šport ako prostriedok ovplyvňovania kognitívno-evaluatívneho komponentu subjektívnej pohody ľudí s poruchami zdravia. Riešené 2019 - 2021, č. 1/0409/19. Spoluriešitelia: Pačesová, Nemček J., Gregor,    Peráčková, Šmela, Kaplánová, Zbončák, mimofakultní: Zusková, Ladecká, Harčaríková.
 • Peráčková, J. (zástupca vedúceho projektu - v spolupráci so SAV): Podprahové otrasy mozgu ako rizikový faktor chronickej traumatickej encefalopatie. Riešené 2019 - 2021, č. 2/0154/19. Spoluriešitelia: Tóth, Mikulič, Peráček, Babic, Nagy, Obetko, Parničan.
 • Zemková, E.: Posudzovanie senzorickej a motorickej zložky pohybových schopností v športovom tréningu a rehabilitácii. Riešené: 2020 - 2022, č. 1/0089/20. Spoluriešitelia: Kyselovičová, Argaj, Labudová, Grznár, Chren, Holienka, Priklerová, Horníková, Lamošová, mimofakultní: Jeleň, Lackovič.
 • Kyselovičová, O.: Faktory športového výkonu v kontexte svalovej únavy ako reakcie na nadmerné tréningové zaťaženie adolescentov. Riešené: 2020 - 2022, č. 1/0754/20. Spoluriešitelia: Zemková, Krnáčová, Luptáková Jana, Rupčík, Olej, Lamošová, mimofakultná: Tomková, Péliová.
 • Vanderka, M.: Vplyv pohybových aktivít na kognitívne, sociálne a motorické kompetencie detí s autizmom. Riešené: 2020 - 2022, č. 1/0608/20. Spoluriešitelia: Longová, Šišková, Grznárová mimofakultná: Filčíková.
 • Bielik, V.: Črevný mikrobióm - Indikátor telesnej kondície a zdravia. Riešené: 2021 - 2024, č. 1/0260/21. Spoluriešitelia: Musilová, Ugrayová, Hric, Lendvorský.

Komisia KEGA

 • Lednický, A. (zodpovedný riešiteľ zo spolupracujúceho pracoviska): Inovatívne prístupy vo výučbe atletiky na základných školách prostredníctvom programu „Atletika s radosťou na základných školách“. Riešené: 2021 - 2023, č. 012UMB-4/2021. Spoluriešiteľ za FTVŠ UK: Doležajová.

ERASMUS +

 • Antala, B. (zodpovedný riešiteľ z partnerského pracoviska):  "New Health 2022". Riešené: 2020 - 2022. Zástupca zodpovedného riešiteľa: Labudová Jana. Spoluriešitelia: Kaplánová, A., Šmela, P., Pačesová, P., Kraček, S., Kotyrová G., Balga T., Tománek Ľ., Belás M., Ryzková E., Grznár Ľ., Putala M. (FTVŠ UK)
 • Holienka, M., Antala, B. (spoluriešitelia z FTVŠ UK): „Entrepreneurial Capacity-building for Sport“. Riešené: 2020 - 2022. Koordinátor projektu UK Bratislava.
 • Belás, M. (zodpovedný riešiteľ z partnerského pracoviska). ERASMUS+ SPORT "Cycling Trends in Education, Training and Diagnosis". Riešené: 2021 - 2023. Koordinátor projektu: Slovenský zväz cyklistiky.

Výskumné projekty riešené v roku 2020 na FTVŠ UK

Zahraničné:

 • Cvečka, J.: Centrum aktívneho starnutia - kompetenčné centrum pre pohybovú aktivitu, prevenciu a podporu zdravia seniorov. Riešené 2019 - 2022. INTERREG V-A SK-AT/2016/04. Spoluriešitelia: Hamar, Sedliak, Tirpáková.

Domáce:

APVV

 • Turčáni, P.: Molekulárne mediátory účinkov fyzickej aktivity a karnozínu u pacientov s preklinickými a včasnými štádiami neurodegeneratívnych ochorení. Riešené 7/2016 - 6/2020, č. APVV-15-0253. Spoluriešitelia z FTVŠ UK: Buzgó, Cvečka, Sedliak, Vajda. (v spolupráci s LF UK a BMC SAV)
 • Bielik, V.: Ovplyvnenie črevnej mikrobioty telesným pohybom a stravou v zdravej populácii a u pacientov s neprenosnými chronickými ochoreniami.  Riešené: 8/2018 - 6/2022, č. APVV-17-0099. Spoluriešitelia z FTVŠ UK: Augustovičová, Putala, Pačesová, Hric, Ugrayová.
 • Tóth, I.: Identifikácia molekulových mechanizmov indukovaných traumatickým poškodením mozgu u hráčov ľadového hokeja. Riešené: 8/2018 - 6/2021, č. APVV-17-0668. Spoluriešitelia z FTVŠ UK: Peráček, Mikulič, Barilla.

Komisia VEGA

 • Augustovičová, D.: Energetická náročnosť súťažnej disciplíny kata. Riešené 2019 - 2020, č. 1/0654/19. Spoluriešitelia: Bielik, Štefanovský, Kampmiller, Laczo, Novosád, Rupčík, mimofakultná: Argajová.
 • Antala, B.: Telesná a športová výchova a jej kvalita a potenciál v podpore zdravia z pohľadu žiakov, učiteľov a rodičov. Riešené 2019 - 2021, č. 1/0523/19. Spoluriešitelia: Luptáková Gabriela, Tománek, Kaplánová, Medeková, Argaj, Balga, Luptáková Martina, Průžek, mimofakultná: Ružbarská.
 • Nemček, D.: Šport ako prostriedok ovplyvňovania kognitívno-evaluatívneho komponentu subjektívnej pohody ľudí s poruchami zdravia. Riešené 2019 - 2021, č. 1/0409/19. Spoluriešitelia: Pačesová, Nemček J., Gregor,    Peráčková, Šmela, Kaplánová, mimofakultní: Zusková, Ladecká, Harčaríková.
 • Peráčková, J. (zástupca vedúceho projektu - v spolupráci so SAV): Podprahové otrasy mozgu ako rizikový faktor chronickej traumatickej encefalopatie. Riešené 2019 - 2021, č. 2/0154/19. Spoluriešitelia: Tóth, Mikulič, Peráček, Babic, Nagy. 
 • Laczo, E.: Identifikácia biologických faktorov podmieňujúcich vybrané ukazovatele motorickej výkonnosti, zdravého rastu a vývinu detí v základnej etape športovej prípravy. Riešené 2018 - 2020, č. 1/0852/18. Spoluriešitelia: Doležajová, Cihová, Kovárová, Vavák, Lednický, Grznárová, mimofakultní: Šteňová, Mižičková.
 • Tóth, I. (zástupca vedúceho projektu - v spolupráci so SAV): Zmeny v hladine cirkulujúcich miRNA u hráčov ľadového hokeja po úrazoch hlavy: potenciálny marker poškodenia mozgu. Riešené 2018 - 2020, č. 2/0076/18. Spoluriešitelia: Peráček, Vanderka, Mikulič.
 • Vavák, M.: Variabilita génov a adaptačný efekt z hľadiska charakteru vonkajšieho zaťaženia výkonnostných a vrcholových športovcov. Riešené 2018 - 2020, č. 1/0548/18. Spoluriešitelia: Slaninová (PriF UK), Labudová, Lednický, Cihová, Belás, Polakovičová, Rýzková, Doležajová, Végh.
 • Zemková, E.: Posudzovanie senzorickej a motorickej zložky pohybových schopností v športovom tréningu a rehabilitácii. Riešené: 2020 - 2022, č. 1/0089/20. Spoluriešitelia: Kyselovičová, Argaj, Labudová, Grznár, Chren, Holienka, Priklerová, Horníková, Lamošová, mimofakultní: Jeleň, Lackovič.
 • Kyselovičová, O.: Faktory športového výkonu v kontexte svalovej únavy ako reakcie na nadmerné tréningové zaťaženie adolescentov. Riešené: 2020 - 2022, č. 1/0754/20. Spoluriešitelia: Zemková, Krnáčová, Luptáková Jana, Rupčík, Olej, Péliová, Lamošová, mimofakultná: Tomková.
 • Vanderka, M.: Vplyv pohybových aktivít na kognitívne, sociálne a motorické kompetencie detí s autizmom. Riešené: 2020 - 2022, č. 1/0608/20. Spoluriešitelia: Longová, Šišková, mimofakultná: Filčíková.

ERASMUS +

 • Antala, B. (zodpovedný riešiteľ z partnerského pracoviska):  "New Health 2022". Riešené: 2020 - 2022. Zástupca zodpovedného riešiteľa: Labudová Jana. Spoluriešitelia: Kaplánová, A., Šmela, P., Pačesová, P., Kraček, S., Kotyrová G., Balga T., Tománek Ľ., Belás M., Ryzková E., Grznár Ľ., Putala M. (FTVŠ UK).
 • Holienka, M., Antala, B. (spoluriešitelia z FTVŠ UK): „Entrepreneurial Capacity-building for Sport“. Riešené: 2020 - 2022. Koordinátor projektu UK Bratislava.

Výskumné projekty riešené v roku 2019 na FTVŠ UK

APVV

 • Zemková, E.: Viacdielny tréningový posilňovací systém trupu pre športovcov a netrénovaných jedincov s funkčnými bolesťami chrbta. Riešené 7/2016 - 6/2019, č. APVV-15-0704. Spoluriešitelia z FTVŠ UK: Kováčiková, Olosová, Pecho, Poór, Štefániková, Zapletalová.
 • Turčáni, P.: Molekulárne mediátory účinkov fyzickej aktivity a karnozínu u pacientov s preklinickými a včasnými štádiami neurodegeneratívnych ochorení. Riešené 7/2016 - 6/2020, č. APVV-15-0253. Spoluriešitelia z FTVŠ UK: Buzgó, Cvečka, Sedliak, Vajda. (v spolupráci s LF UK a BMC SAV)
 • Bielik, V.: Ovplyvnenie črevnej mikrobioty telesným pohybom a stravou v zdravej populácii a u pacientov s neprenosnými chronickými ochoreniami.  Riešené: 8/2018 - 6/2022, č. APVV-17-0099. Spoluriešitelia z FTVŠ UK: Čierna, Putala.
 • Tóth, I.: Identifikácia molekulových mechanizmov indukovaných traumatickým poškodením mozgu u hráčov ľadového hokeja. Riešené: 8/2018 - 6/2021, č. APVV-17-0668. Spoluriešitelia z FTVŠ UK: Peráček, Sakáčová, Mikulič, Barilla.

Komisia VEGA

 • Hamar, D.: Nestabilná posturografia v diagnostike rovnováhových schopností. Riešené 2017 - 2019, č. 1/0907/17. Spoluriešitelia: Böhmerová, Schickhofer, Luptáková Jana, mimofakultný: Žiška.
 • Peráčková, J.: Motivačný profil športovania rôznych skupín populácie a vplyv diferencovanej športovej aktivity na zlepšenie subjektívnej dimenzie kvality života. Riešené 2017 - 2019, č. 1/0726/17. Spoluriešitelia: Šmela, Nemček, Pačesová, Kraček, Luptáková Martina, Kukurová, Plevková, Bergendiová, Peráček, Sakáčová, Krnáčová, Kyselovičová.
 • Zemková, E.: Špecifické metódy a inovované postupy posudzovania výkonnosti športovcov a telesnej zdatnosti bežnej populácie.  Riešené 2017 - 2019, č. 1/0824/17. Spoluriešitelia: Kyselovičová, Štefániková, Zapletalová, Labudová, Chren, Pecho, Holienka, Horníková + mimofakultní: Cepková, Matúš Ivan, Lackovič.
 • Buzgó, G.: Neuromuskulárna adaptácia v iniciálnych fázach silového tréningu. Riešené 2018 - 2019, č. 1/0333/18. Spoluriešitelia: Novosád, Musilová, Lopata, Halaj, CHudý, Krčmár + mimofakultní: Argajová, Kolonyi.
 • Laczo, E.: Identifikácia biologických faktorov podmieňujúcich vybrané ukazovatele motorickej výkonnosti, zdravého rastu a vývinu detí v základnej etape športovej prípravy. Riešené 2018 - 2020, č. 1/0852/18. Spoluriešitelia: Doležajová, Cihová, Kovárová, Vavák, Kováč, Halaj + mimofakultní (LF UK): Javorka, Šteňová, Mižičková.
 • Štefanovský, M.: Telesné zloženie a úroveň hydratácie úpolových športovcov upravujúcich telesnú hmotnosť. Riešené 2018 - 2019, č. 1/0607/18. Spoluriešitelia: Čierna, Číž, Longová, Matejová, Ollé, Pupkay.
 • Tóth, I. (zástupca vedúceho projektu - v spolupráci so SAV): Zmeny v hladine cirkulujúcich miRNA u hráčov ľadového hokeja po úrazoch hlavy: potenciálny marker poškodenia mozgu. Riešené 2018 - 2020, č. 2/0076/18. Spoluriešitelia: Peráček, Vanderka, Mikulič, Sakáčová, Barilla.
 • Vavák, M.: Variabilita génov a adaptačný efekt z hľadiska charakteru vonkajšieho zaťaženia výkonnostných a vrcholových športovcov. Riešené 2018 - 2020, č. 1/0548/18. Spoluriešitelia: Slaninová (PriF UK), Labudová, Lednický, Cihová, Belás, Polakovičová, Ollé, Rýzková, Pupkay, Doležajová.
 • Antala, B.: Telesná a športová výchova a jej kvalita a potenciál v podpore zdravia z pohľadu žiakov, učiteľov a rodičov. Riešené 2019 - 2021, č. 1/0523/19. Spoluriešitelia: Luptáková Gabriela, Tománek, Kaplánová, Medeková.
 • Augustovičová, D.: Energetická náročnosť súťažnej disciplíny kata. Riešené 2019 - 2020, č. 1/0654/19. Spoluriešitelia: Bielik, Štefanovský, Kampmiller, Laczo, Novosád, Longová + mimofakultná: Argajová.
 • Nemček, D.: Šport ako prostriedok ovplyvňovania kognitívno-evaluatívneho komponentu subjektívnej pohody ľudí s poruchami zdravia. Riešené 2019 - 2021, č. 1/0409/19. Spoluriešitelia: Gregor, Nemček J., Kaplánová + mimofakultná: Zusková.
 • Peráčková, J. (zástupca vedúceho projektu - v spolupráci so SAV): Podprahové otrasy mozgu ako rizikový faktor chronickej traumatickej encefalopatie. Riešené 2019 - 2021, č. 2/0154/19. Spoluriešitelia: Tóth, Mikulič, Babic, Nagy. 

Komisia KEGA

 • Tománek, Ľ. (zodpovedný riešiteľ zo spolupracujúceho pracoviska): Tvorba učebných textov a učebných pomôcok pre učiteľov telesnej a športovej výchovy na základných a stredných školách so zameraním na športovú hru basketbal. Riešené: 2017 - 2019, č. 026UMB-4/2017. Spoluriešiteľ za FTVŠ UK: Argaj.

ERASMUS +

 • Antala, B. (zodpovedný riešiteľ z partnerského pracoviska):  "LUDUS - Just Move and Have Fun", Riešené: 2018 - 2019. Spoluriešitelia: Luptáková, G., Tománek, Ľ, Kaplánová, A., Šmela, P., Pačesová, P., Kraček, S. (FTVŠ UK), Masaryková D. (PF Trnava).

Výskumné projekty riešené v roku 2018 na FTVŠ UK

APVV

 • Zemková, E.: Viacdielny tréningový posilňovací systém trupu pre športovcov a netrénovaných jedincov s funkčnými bolesťami chrbta. Riešené 7/2016 - 6/2019, č. APVV-15-0704. Spoluriešitelia z FTVŠ UK: Kováčiková, Olosová, Pecho, Poór, Štefániková, Zapletalová.
 • Turčáni, P.: Molekulárne mediátory účinkov fyzickej aktivity a karnozínu u pacientov s preklinickými a včasnými štádiami neurodegeneratívnych ochorení. Riešené 7/2016 - 6/2020, č. APVV-15-0253. Spoluriešitelia z FTVŠ UK: Buzgó, Cvečka, Sedliak, Vajda. (v spolupráci s LF UK a BMC SAV)
 • Bielik, V.: Ovplyvnenie črevnej mikrobioty telesným pohybom a stravou v zdravej populácii a u pacientov s neprenosnými chronickými ochoreniami.  Riešené: 8/2018 - 6/2022, č. APVV-17-0099. Spoluriešitelia z FTVŠ UK: Čierna, Putala.
 • Tóth, I.: Identifikácia molekulových mechanizmov indukovaných traumatickým poškodením mozgu u hráčov ľadového hokeja. Riešené: 8/2018 - 6/2021, č. APVV-17-0668. Spoluriešitelia z FTVŠ UK: Peráček, Sakáčová, Mikulič, Barilla

Komisia VEGA

 • Bielik, V.: Kinematiky vytrvalostného behu vzhľadom na výkonnostnú a zdravotnú účinnosť. Riešené: 2016 - 2018, č. 1/0058/16. Spoluriešitelia: Bartolčičová, Číž, Chudý, mimofakultný: Lopata.
 • Sedliak, M.: Silový tréning pre ADAM. Pohybová aktivita ako doplnková terapia. Riešené: 2016 - 2018, č. 1/0714/16. Spoluriešitelia: Cvečka, Putala, Chovanec, Buzgó.
 • Mačura, P.: Účinnosť športovej prípravy klubových a reprezentačných basketbalových družstiev v závislosti od veku a pohlavia. Riešené: 2016 -2018, č. 1/0529/16. Spoluriešitelia: Peráček, Argaj, Tománek, Přidal, Priklerová, Nemček, Mikulič, Križan.
 • Oborný, J.: Historické a štrukturálne zmeny vo vývine športu v 20. storočí a ich vplyv na postoje rôznych generácií slovenskej populácie k športu a športovaniu. Riešené: 2016 - 2018, č. 1/0268/16. Spoluriešitelia: Seman, Bábela, + mimofakultní: Vrtiaková, Šafárik, Bernhauserová, Ferenc.
 • Chren, M.: Biomechanická analýza pohybového výkonu v tancoch a gymnastických športoch. Riešené: 2016 - 2018, č. 1/0954/16. Spoluriešitelia: Olej, Rupčík, Krnáčová, Lednický, Péliová + mimofakultní: Čierniková, Špánik, Beňaková.
 • Vanderka, M.: Vplyv terapeutického lezenia a fyzioterapie na symptómy, postihnutie, znevýhodnenie a kvalitu života pacientov so sklerózou multiplex. Riešené: 2016 - 2018, č. 1/0911/16. Spoluriešitelia: Chovanec, Bartolčičová, Pach, Böhmerová, Musilová                         + mimofakultní: Menkyová, Petrleničová.
 • Hamar, D.: Nestabilná posturografia v diagnostike rovnováhových schopností. Riešené: 2017 -2019, č. 1/0907/17. Spoluriešitelia: Böhmerová, Schickhofer, Luptáková.
 • Zemková, E.: Špecifické metódy a inovované postupy posudzovania výkonnosti športovcov a telesnej zdatnosti bežnej populácie.  Riešené 2017 -2019, č. 1/0824/17. Spoluriešitelia: Kyselovičová, Štefániková, Zapletalová, Labudová, Chren, Pecho + mimofakultní: Cepková, Matúš Ivan, Lackovič.
 • Peráčková, J.: Motivačný profil športovania rôznych skupín populácie a vplyv diferencovanej športovej aktivity na zlepšenie subjektívnej dimenzie kvality života. Riešené 2017 -2019, č. 1/0726/17. Spoluriešitelia: Šmela, Nemček, Pačesová, Kraček, Luptáková Martina, Kukurová, Plevková, Bergendiová, Peráček, Sakáčová, Krnáčová, Kyselovičová.
 • Buzgó, G.: Neuromuskulárna adaptácia v iniciálnych fázach silového tréningu. Riešené 2018 - 2019, č. 1/0333/18. Spoluriešitelia: Novosád, Musilová, Lopata, Halaj + mimofakultní: Argajová, Kolonyi.
 • Laczo, E.: Identifikácia biologických faktorov podmieňujúcich vybrané ukazovatele motorickej výkonnosti, zdravého rastu a vývinu detí v základnej etape športovej prípravy. Riešené 2018 - 2020, č. 1/0852/18. Spoluriešitelia: Doležajová, Cihová, Kovárová, Vavák, Kováč, Halaj + mimofakultní: Javorka, Šteňová.
 • Štefanovský, M.: Telesné zloženie a úroveň hydratácie úpolových športovcov upravujúcich telesnú hmotnosť. Riešené 2018 - 2019, č. 1/0607/18. Spoluriešitelia: Čierna, Číž, Longová, Matejová, Ollé, Pupkay.
 • Tóth, I. (zástupca vedúceho projektu - v spolupráci so SAV): Zmeny v hladine cirkulujúcich miRNA u hráčov ľadového hokeja po úrazoch hlavy: potenciálny marker poškodenia mozgu. Riešené 2018 - 2020, č. 2/0076/18. Spoluriešitelia: Peráček, Vanderka, Mikulič, Sakáčová.
 • Vavák, M.: Variabilita génov a adaptačný efekt z hľadiska charakteru vonkajšieho zaťaženia výkonnostných a vrcholových športovcov. Riešené 2018 - 2020, č. 1/0548/18. Spoluriešitelia: Slaninová (PriF UK), Labudová, Lednický, Cihová, Belás, Polakovičová, Ollé, Rýzková, Pupkay.

Komisia KEGA

 • Kyselovičová, O. (zodpovedný riešiteľ zo spolupracujúceho pracoviska): Implemetácia nových tematických celkov gymnasticko-aerobikových športov v rámci výchovno - vzdelávacieho programu na školách a vo voľno-časových aktivitách. Riešené: 2016 - 2018, č. 036PU-4/2016. Spoluriešitelia za FTVŠ UK: Rupčík, Krnáčová, Kalčoková, Péliová.
 • Tománek, Ľ. (zodpovedný riešiteľ zo spolupracujúceho pracoviska): Tvorba učebných textov a učebných pomôcok pre učiteľov telesnej a športovej výchovy na základných a stredných školách so zameraním na športovú hru basketbal. Riešené: 2017 - 2019, č. 026UMB-4/2017. Spoluriešiteľ za FTVŠ UK: Argaj.

ICSSPE

 • Antala, B.: Health, Healthy Lifestyle and Inclusion as Physical Education Quality Component. Riešené: 2017 - 2018. Spoluriešitelia: Luptáková, G., Tománek, Ľ, Balga, T., Cihová, I., Novak, D. (Univerzita Záhreb, Chorvátsko), Vašíčková, J. (Palacky Univerzita, Olomouc, Česká republika).

ERASMUS +

 • Antala, B. (zodpovedný riešiteľ z partnerského pracoviska):  "LUDUS - Just Move and Have Fun", Riešené: 2018 – 2019. Spoluriešitelia: Luptáková, G., Tománek, Ľ, Kaplánová, A., Šmela, P., Pačesová, P., Kraček, S. (FTVŠ UK), Masaryková D. (PF Trnava).

Výskumné projekty riešené v roku 2017 na FTVŠ UK

APVV

  • Zemková,  E.: Viacdielny tréningový posilňovací systém trupu pre športovcov a netrénovaných jedincov s funkčnými bolesťami chrbta. Riešené 7/2016 – 6/2019, č. APVV-15-0704. Spoluriešitelia z FTVŠ UK: Kováčiková, Olosová, Pecho, Poór,  Štefániková, Zapletalová.
  • Turčáni, P.: Molekulárne mediátory účinkov fyzickej aktivity a karnozínu u pacientov s preklinickými a včasnými štádiami neurodegeneratívnych ochorení. Riešené 7/2016 – 6/2020, č. APVV-15-0253. Spoluriešitelia z FTVŠ UK: Buzgó, Cvečka, Sedliak, Vajda.                             (v spolupráci s LF UK a BMC SAV)
  • Zemková, E.: Stabilita postoja a trupu vo vzťahu k respiračným funkciám u zdravých jedincov a po transplantácii pľúc. Riešené 1/2016 – 12/2017, č. APVV SK-AT-2015-0031. Spoluriešitelia z FTVŠ UK:  Pecho, Poór, Štefániková, Zapletalová.

    Komisia VEGA

    • Musilová, E.: Identifikácia biologických faktorov podmieňujúcich zdravý rast a vývin populácie v raných fázach športovej prípravy. Riešené 2015 - 2017, č. 1/0194/15. Spoluriešitelia: Doležajová, Holienka, Šelinger, Kovárová, Novosád + mimofakultná: Šteňová, Javorka.
    • Polakovičová, M: Závislosť motorickej výkonnosti od polymorfizmu génov, hormónov a enzymatickej aktivity svalových vlákien. Riešené: 2015 - 2017, č. 1/0915/15. Spoluriešitelia: Vavák, Novosád, Cihová, Čierna, Baran, Rýzková.
    • Antala, B.: Nové technológie v telesnej a športovej výchove a ich vplyv na afektívny a kognitívny rozvoj žiaka II. stupňa základnej školy. Riešené: 2016 - 2017, č. 1/0429/16. Spoluriešitelia: Zapletalová, Olosová, Smoleňáková, Bergendiová, Tománek, Šmela, Pačesová, Mlsnová, Medeková.
    • Bielik, V.: Kinematiky vytrvalostného behu vzhľadom na výkonnostnú a zdravotnú účinnosť. Riešené: 2016 - 2018, č. 1/0058/16. Spoluriešitelia: Bartolčičová, Clementis, Číž, Poór + mimofakultní: Lengvarský, Lopata.
    • Sedliak, M.: Silový tréning pre ADAM. Pohybová aktivita ako doplnková terapia. Riešené: 2016 - 2018, č. 1/0714/16. Spoluriešitelia: Cvečka, Putala, Chovanec, Buzgó.
    • Mačura, P.: Účinnosť športovej prípravy klubových a reprezentačných basketbalových družstiev v závislosti od veku a pohlavia. Riešené: 2016 -2018, č. 1/0529/16. Spoluriešitelia: Peráček, Argaj, Tománek, Přidal, Priklerová, Nemček + mimofakultní: Horička, Šulc, Izáková, Ivanovič, Urban, Gavalovič.
    • Oborný, J.: Historické a štrukturálne zmeny vo vývine športu v 20. storočí a ich vplyv na postoje rôznych generácií slovenskej populácie k športu a športovaniu. Riešené: 2016 - 2018, č. 1/0268/16. Spoluriešitelia: Seman, Bábela, + mimofakultní: Vrtiaková, Šafárik, Bernhauserová, Ferenc.
    • Chren, M.: Biomechanická analýza pohybového výkonu v tancoch a gymnastických športoch. Riešené: 2016 - 2018, č. 1/0954/16. Spoluriešitelia: Olej, Kyselovičová, Rupčík, Paračková, Lednický, Péliová + mimofakultní: Čierniková, Špánik, Beňaková.
    • Vanderka, M.: Vplyv terapeutického lezenia a fyzioterapie na symptómy, postihnutie, znevýhodnenie a kvalitu života pacientov so sklerózou multiplex. Riešené: 2016 - 2018, č. 1/0911/16. Spoluriešitelia: Lipková, Chovanec, Bartolčičová, Pach, Böhmerová, Musilová.  
    • Hamar, D.: Nestabilná posturografia v diagnostike rovnováhových schopností. Riešené 2017 -2019, č. 1/0907/17. Spoluriešitelia: Böhmerová, Schickhofer, Luptáková.
    • Zemková, E.: Špecifické metódy a inovované postupy posudzovania výkonnosti športovcov a telesnej zdatnosti bežnej populácie.  Riešené 2017 -2019, č. 1/0824/17. Spoluriešitelia: Kyselovičová, Štefániková, Zapletalová, Labudová, Chren, Pecho, Poór + mimofakultní: Cepková, Matúš Ivan, Lackovič.
    • Peráčková, J.: Motivačný profil športovania rôznych skupín populácie a vplyv diferencovanej športovej aktivity na zlepšenie subjektívnej dimenzie kvality života. Riešené 2017 -2019, č. 1/0726/17. Spoluriešitelia: Šmela, Nemček, Pačesová, Kraček, Luptáková, Štefanovský, Kukurová, Plevková, Bergendiová.

    Komisia KEGA

    • Kyselovičová, O. (zodpovedný riešiteľ zo spolupracujúceho pracoviska): Implemetácia nových tematických celkov gymnasticko-aerobikových športov v rámci výchovno - vzdelávacieho programu na školách a vo voľno-časových aktivitách. Riešené: 2016 - 2018, č. 036PU-4/2016. Spoluriešitelia za FTVŠ UK: Rupčík, Krnáčová, Kalčoková, Péliová.
    • Belás, M. (zodpovedný riešiteľ zo spolupracujúceho pracoviska): Outdoorové aktivity, športy a špecifiká pobytu v prírode (učebnica pre školy a odbornú verejnosť). Riešené: 2016 - 2017, č. 044UMB-4/2016. Spoluriešiteľ za FTVŠ UK: Chovanec.
    • Tománek, Ľ. (zodpovedný riešiteľ zo spolupracujúceho pracoviska): Tvorba učebných textov a učebných pomôcok pre učiteľov telesnej a športovej výchovy na základných a stredných školách so zameraním na športovú hru basketbal. Riešené: 2017 - 2019, č. 026UMB-4/2017. Spoluriešiteľ za FTVŠ UK: Argaj.

    ICSSPE

    • Antala, B.:  Health, Healthy Lifestyle and Inclusion as Physical Education Quality Component. Riešené: 2017 - 2018.  Spoluriešitelia: Luptáková, G., Novak, D. (Univerzita Záhreb, Chorvátsko), Vašíčková, J. (Palacky Univerzita, Olomouc, Česká republika)

    Výskumné projekty riešené v roku 2016 na FTVŠ UK

    APVV

    • Zemková,  E.: Viacdielny tréningový posilňovací systém trupu pre športovcov a netrénovaných jedincov s funkčnými bolesťami chrbta. Riešené 7/2016 – 6/2019, č. APVV-15-0704. Spoluriešitelia z FTVŠ UK: Kováčiková, Olosová, Pecho, Poór,  Štefániková, Zapletalová.
    • Zemková, E.: Stabilita postoja a trupu vo vzťahu k respiračným funkciám u zdravých jedincov a po transplantácii pľúc. Riešené 1/2016 – 12/2017, č. APVV SK-AT-2015-0031. Spoluriešitelia z FTVŠ UK: Olosová, Poór, Štefániková, Zapletalová.

    Komisia VEGA

    • Kyselovičová, O.: Zmeny hladín microRNA a špecifických biochemických parametrov v závislosti od funkčného stavu kardiovaskulárneho systému športovcov. Riešené 2014 – 2016, č. 1/0882/14. Spoluriešitelia: Zemková, Tirpáková, Labudová Ja, Olej, Rupčík, Špánik, Nagyová + mimofakultní: Tibenská, Somorovský.
    • Zemková, E.: Funkčné testy v diagnostike posturálnej stability a sily svalov trupu. Riešené 2014 – 2016, č. 1/0373/14. Spoluriešitelia: Hamar, Kyselovičová, Chren, Sakáčová, Štefániková, Poór, Pecho + mimofakultní: Ladecká, Jeleň, Cepková,  Miklovič, Hlavačka, Lobotková, Bučková, Halická, Valkovič, Bzdúšková.
    • Kampmiller, T.: Hormonálne zmeny vplyvom rozvoja kondičných schopností. Riešené 2014 – 2016, č. 1/0291/14. Spoluriešitelia: Sedliak, Vanderka, Novosád, Laczo, Cvečka, Gábriš, Ščibrány.
    • Strešková, E.: Zmeny úrovne anaeróbno-aeróbnych schopností v technicko-estetických a kontaktných športoch po aplikácii všeobecných a špecifických tréningových podnetov. Riešené 2014 – 2016, č. 1/0556/14. Spoluriešitelia: Sakáčová, Štefanovský, Rupčík, Luptáková, Číž, Mlsnová.
    • Kraček, S.: Pohybová činnosť ako jeden z činiteľov podporujúcich úroveň kognitívnych schopností vybraných skupín populácie. Riešené 2014 – 2016, č. 1/0690/14. Spoluriešitelia: Štefanovský, Nemček, Oborný, Belás, Bergendiová, Pačesová, Šmela.
    • Laczo, E.: Monitorovanie a regulovanie adaptačného efektu v rozličných obdobiach prípravy vrcholových športovcov a talentovanej mládeže. Riešené 2014 – 2016, č. 1/0232/14. Spoluriešitelia: Cihová, Buzgó, Schickhofer, Zelko, Kováč, Žiška + mimofakultní:  Ružbarský.
    • Lipková, J.: Identifikácia biologických faktorov podmieňujúcich zdravý rast a vývin populácie v raných fázach športovej prípravy. Riešené 2015 - 2017, č. 1/0194/15. Spoluriešitelia: Šelingerová, Doležajová, Holienka, Šelinger, Kovárová, Horný, Medeková, Novosád + mimofakultná: Šteňová.
    • Peráčková, J.: Ukazovatele a indexy telesného rozvoja školskej športujúcej a nešportujúcej populácie z Bratislavy a z iných oblastí Slovenska. Riešené 2015 - 2016, č. 1/0971/15. Spoluriešitelia: Peráček, Luptáková (rod. Pánisová), Chovancová, Pintérová, Kukurová, Plevková, Pačesová, Štefániková, Balga.
    • Polakovičová, M: Závislosť motorickej výkonnosti od polymorfizmu génov, hormónov a enzymatickej aktivity svalových vlákien. Riešené: 2015 - 2017, č. 1/0915/15. Spoluriešitelia: Vavák, Novosád, Buzgó, Cihová, Čierna, Baran, Rýzková.
    • Antala, B.: Nové technológie v telesnej a športovej výchove a ich vplyv na afektívny a kognitívny rozvoj žiaka II. stupňa základnej školy. Riešené: 2016 - 2017, č. 1/0429/16. Spoluriešitelia: Zapletalová, Olosová, Smoleňáková, Bergendiová, Tománek, Šmela.
    • Bielik, V.: Kinematiky vytrvalostného behu vzhľadom na výkonnostnú a zdravotnú účinnosť. Riešené: 2016 - 2018, č. 1/0058/16. Spoluriešitelia: Bartolčičová, Clementis, Buzgó, Žiška + mimofakultní: Lengvarský, Lopata.
    • Sedliak, M.: Silový tréning pre ADAM. Pohybová aktivita ako doplnková terapia. Riešené: 2016 - 2018, č. 1/0714/16. Spoluriešitelia: Cvečka, Putala, Chovanec.
    • Mačura, P.: Účinnosť športovej prípravy klubových a reprezentačných basketbalových družstiev v závislosti od veku a pohlavia. Riešené: 2016 -2018, č. 1/0529/16. Spoluriešitelia: Peráček, Argaj, Tománek, Kopúň, Kucsa, Přidal, Tóth, Priklerová, Nemček + mimofakultní: Horička, Šulc, Izáková, Kubala, Zambová, Ivanovič, Urban, Gavalovič, Rondová.
    • Oborný, J.: Historické a štrukturálne zmeny vo vývine športu v 20. storočí a ich vplyv na postoje rôznych generácií slovenskej populácie k športu a športovaniu. Riešené: 2016 - 2018, č. 1/0268/16. Spoluriešitelia: Seman, Štaud, Vrtiaková, + mimofakultní: Šafárik, Bernhauserová, Ferenc.
    • Chren, M.: Biomechanická analýza pohybového výkonu v tancoch a gymnastických športoch. Riešené: 2016 - 2018, č. 1/0954/16. Spoluriešitelia: Olej, Kyselovičová, Paračková, Lednický + mimofakultní: Čierniková, Špánik, Beňaková.
    • Vanderka, M.: Vplyv terapeutického lezenia a fyzioterapie na symptómy, postihnutie, znevýhodnenie a kvalitu života pacientov so sklerózou multiplex. Riešené: 2016 - 2018, č. 1/0911/16. Spoluriešitelia: Lipková, Chovanec, Bartolčičová, Pach, Böhmerová.

    Komisia KEGA

    • Kyselovičová, O. (zodpovedný riešiteľ zo spolupracujúceho pracoviska): Implemetácia nových tematických celkov gymnasticko-aerobikových športov v rámci výchovno - vzdelávacieho programu na školách a vo voľno-časových aktivitách. Riešené: 2016 - 2018, č. 036PU-4/2016. Spoluriešiteľ za FTVŠ UK: Rupčík.
    • Belás, M. (zodpovedný riešiteľ zo spolupracujúceho pracoviska): Outdoorové aktivity, športy a špecifiká pobytu v prírode (učebnica pre školy a odbornú verejnosť). Riešené: 2016 - 2017,   č. 044UMB-4/2016. Spoluriešiteľ za FTVŠ UK: Chovanec.

    Výskumné projekty riešené v roku 2015 na FTVŠ UK

    APVV

    • Účinnosť pohybového programu na bunkovú reguláciu a stavbu svalového a kostného tkaniva a funkčnú zdatnosť onkologických pacientov. Riešené 10/2013 – 3/2015, APVV-0518-12. Zodpovedný riešiteľ: Hamar. Zástupca riešiteľa: Laczo. Spoluriešitelia: Kampmiller, Sedliak, Buzgó, Cvečka, Zelko, Kabát, Gábriš, Potočníková, Somorovský.
    • Inovácia metód posudzovania stability postoja a trupu k zlepšeniu výkonnosti a prevencii zranení. Spoločný projekt výskumu a vývoja podporujúci spoluprácu medzi pracoviskami Slovenskej republiky a Českej republiky. Riešené 1/2015 – 12/2015, APVV SK-CZ-2013-0131. Zodpovedný riešiteľ: Zemková. Spoluriešitelia: Hamar, Jeleň, Štefániková, Poór.

    Komisia VEGA

    • Přidal, V.: Identifikácia predpokladov úspešnosti realizácie finálnych herných činností jednotlivca v športových hrách. Riešené 2013 – 2015, č. 1/0270/13. Spoluriešitelia: Holienka, Tóth, Mačura, Bartošová, Tománek, Priklerová, Bežák, Matušov, Kucsa.
    • Zapletalová, L.: Učebné efekty rôznych didaktických prístupov k vyučovaniu športových hier vo vzťahu k pohlaviu, veku a herným skúsenostiam. Riešené 2013 – 2015, č. 1/0386/13. Spoluriešitelia: Antala, Huntata, Argaj, Priklerová, Olosová, Žuffová, + mimofakultní: Šerešová, Remák, Kociánová, Popelka.
    • Kyselovičová, O.: Zmeny hladín microRNA a špecifických biochemických parametrov v závislosti od funkčného stavu kardiovaskulárneho systému športovcov. Riešené 2014 – 2016, č. 1/0882/14. Spoluriešitelia: Zemková, Tirpáková, Labudová Ja, Hižnayová, Štefanovský, Olej, Rupčík, Špánik, Nagyová + mimofakultní: Kučerová, Tibenská, Rexová.
    • Zemková, E.: Funkčné testy v diagnostike posturálnej stability a sily svalov trupu. Riešené 2014 – 2016, č. 1/0373/14. Spoluriešitelia: Hamar, Kyselovičová, Chren, Ladecká, Jeleň, Vilman + mimofakultní: Cepková, Miklovič, Radzo, Gulán, Hlavačka, Lobotková, Bučková, Halická, Valkovič.
    • Kampmiller, T.: Hormonálne zmeny vplyvom rozvoja kondičných schopností. Riešené 2014 – 2016, č. 1/0291/14. Spoluriešitelia: Sedliak, Vanderka, Novosád, Laczo, Schickhofer, Cvečka, Gábriš, Kabát.
    • Strešková, E.: Zmeny úrovne anaeróbno-aeróbnych schopností v technicko-estetických a kontaktných športoch po aplikácii všeobecných a špecifických tréningových podnetov. Riešené 2014 – 2016, č. 1/0556/14. Spoluriešitelia: Sakáčová, Štefanovský, Hižnayová, Chren, Rupčík, Luptáková, Olej, Číž + mimofakultná: Čaplová.
    • Kraček, S.: Pohybová činnosť ako jeden z činiteľov podporujúcich úroveň kognitívnych schopností vybraných skupín populácie. Riešené 2014 – 2016, č. 1/0690/14. Spoluriešitelia: Nemček, Labudová Je, Pavlíková, Gregor, Chromík, Luptáková.
    • Laczo, E.: Monitorovanie a regulovanie adaptačného efektu v rozličných obdobiach prípravy vrcholových športovcov a talentovanej mládeže. Riešené 2014 – 2016, č. 1/0232/14. Spoluriešitelia: Buzgo, Schickhofer, Zelko + mimofakultní:  Ružbarský.
    • Lipková, J.: Identifikácia biologických faktorov podmieňujúcich zdravý rast a vývin populácie v raných fázach športovej prípravy. Riešené 2015 - 2017, č. 1/0194/15. Spoluriešitelia: Šelingerová, Doležajová, Holienka, Buzgó, Šelinger, Kovárová, Horný, Dragula.
    • Peráčková, J.: Ukazovatele a indexy telesného rozvoja školskej športujúcej a nešportujúcej populácie z Bratislavy a z iných oblastí Slovenska. Riešené 2015 - 2016, č. 1/0971/15. Spoluriešitelia: Labudová Je, Smoleňáková, Chovancová, Pintérová, Potočníková, Pačesová, Šmela.
    • Polakovičová, M: Závislosť motorickej výkonnosti od polymorfizmu génov, hormónov a enzymatickej aktivity svalových vlákien. Riešené: 2015 - 2017, č. 1/0915/15. Spoluriešitelia: Buzgó, Vavák, Cihová, Novosád, Čierna, Zelko + mimofakultní: Lešková, Bačkayová, Lexová.

    Výskumné projekty riešené v roku 2014 na FTVŠ UK

    Zahraničné projekty

    • Mobilita v starobe. N-0003. INTERREG IVa. 2009-2014. Európsky fond regionálneho rozvoja. Zodpovedný riešiteľ za SR Hamar, D. Spoluriešitelia: Tirpáková, Sedliak, Cvečka.
    • E- Learning Fitness (ELF) z výzvy Lifelong Learning Programme, č. 511669-LLP-1-2010-IT-KA3-KA3MP. Doba riešenia 01/2010 – 03/2014. Koordinátor za FTVŠ UK Labudová, Ja. Spoluriešitelia: Tirpáková, Kyselovičová, Hižnayová.

    APVV

    • Účinnosť pohybového programu na bunkovú reguláciu a stavbu svalového a kostného tkaniva a funkčnú zdatnosť onkologických pacientov. Riešené 10/2013 – 3/2015, APVV-0518-12. Zodpovedný riešiteľ: Hamar. Zástupca riešiteľa: Laczo. Spoluriešitelia: Kampmiller, Sedliak, Buzgó, Cvečka, Zelko, Kabát, Gabriš, Potočníková, Somorovský.

    Komisia VEGA

    • Hamar, D.: Odozva kostného metabolizmu na silové zaťaženie. Riešené: 2012 – 2014, č. 1/1202/12. Spoluriešitelia: Sedliak, Schickhofer, Tirpáková, Cvečka, Kovárová, Böhmerová.
    • Lipková, J.: Pohybová aktivita vo vzťahu k telesnému rozvoju, fyzickej zdatnosti a duševnej pohode. Riešené 2012 – 2014, č. 1/1045/12. Spoluriešitelia: Medeková, Duchoslav, Chovanec, Bartolčičová, Gregor  + mimofakultní: Jurkovičová, Prieložná.
    • Macejková, Y.: Objektivizácia hodnotenia silových schopností diagnostikovaných v izokinetickom režime v plávaní. Riešené 2012 – 2014, č. 1/0524/12. Spoluriešitelia: Benčuriková, Putala, Matúš, Grznár, Odráška + mimofakultní: Hlavatý, Hrabovský, Jurkovič, Masaryková.
    • Peráček, P.: Zdokonalenie systému identifikácie a výberu talentovaných hráčov futbalu pre juniorské reprezentačné družstvá v Slovenskej republike a zefektívnenie obsahu ich prípravy. Riešené: 2012 – 2014, č. 1/1252/12. Spoluriešitelia: Peráčková, Slyško, Pakusza, Binovský, Rychtáriková, Kopúň, Hrnčiarik, Benkovský.
    • Nemček, D.: Športová činnosť – súčasť kvality života ľudí so zdravotným postihnutím. Riešené 2013 – 2014, č. 1/0915/13. Spoluriešitelia: Labudová Je, Kraček, Chromík, Oršulová.
    • Přidal, V.: Identifikácia predpokladov úspešnosti realizácie finálnych herných činností jednotlivca v športových hrách. Riešené 2013 – 2015, č. 1/0270/13. Spoluriešitelia: Holienka, Tóth, Mačura, Bartošová, Tománek, Priklerová, Bežák, Matušov, Kucsa.
    • Zapletalová, L.: Učebné efekty rôznych didaktických prístupov k vyučovaniu športových hier vo vzťahu k pohlaviu, veku a herným skúsenostiam. Riešené 2013 – 2015, č. 1/0386/13. Spoluriešitelia: Antala, Huntata, Argaj, Priklerová, Olosová, Žuffová, + mimofakultní: Šerešová, Remák, Kociánová, Popelka.
    • Kyselovičová, O.: Zmeny hladín microRNA a špecifických biochemických parametrov v závislosti od funkčného stavu kardiovaskulárneho systému športovcov. Riešené 2014 – 2016, č. 1/0882/14. Spoluriešitelia: Zemková, Tirpáková, Labudová Ja, Hižnayová, Štefanovský, Olej, Rupčík, Špánik, Nagyová + mimofakultní: Kučerová, Tibenská, Rexová.
    • Zemková, E.: Funkčné testy v diagnostike posturálnej stability a sily svalov trupu. Riešené 2014 – 2016, č. 1/0373/14. Spoluriešitelia: Hamar, Kyselovičová, Chren, Ladecká, Jeleň, Vilman + mimofakultní: Cepková, Miklovič, Radzo, Gulán, Hlavačka, Lobotková, Bučková, Halická, Valkovič.
    • Kampmiller, T.: Hormonálne zmeny vplyvom rozvoja kondičných schopností. Riešené 2014 – 2016, č. 1/0291/14. Spoluriešitelia: Sedliak, Vanderka, Novosád, Laczo, Schickhofer, Cvečka, Gábriš, Kabát.
    • Strešková, E.: Zmeny úrovne anaeróbno-aeróbnych schopností v technicko-estetických a kontaktných športoch po aplikácii všeobecných a špecifických tréningových podnetov. Riešené 2014 – 2016, č. 1/0556/14. Spoluriešitelia: Sakáčová, Štefanovský, Hižnayová, Chren, Rupčík, Luptáková, Olej, Číž + mimofakultná: Čaplová.
    • Kraček, S.: Pohybová činnosť ako jeden z činiteľov podporujúcich úroveň kognitívnych schopností vybraných skupín populácie. Riešené 2014 – 2016, č. 1/0690/14. Spoluriešitelia: Nemček, Labudová Je, Pavlíková, Gregor, Chromík, Luptáková.
    • Laczo, E.: Monitorovanie a regulovanie adaptačného efektu v rozličných obdobiach prípravy vrcholových športovcov a talentovanej mládeže. Riešené 2014 – 2016, č. 1/0232/14. Spoluriešitelia: Buzgo, Schickhofer, Zelko + mimofakultní:  Ružbarský.

    Výskumné projekty riešené v roku 2013 na FTVŠ UK

    Zahraničné projekty

    • Mobilita v starobe.  N-0003. INTERREG IVa. 2009-2013. Európsky fond regionálneho rozvoja. Zodpovedný riešiteľ za SR Hamar, D.
    • Safety in Sports – European Network for Sports Injury Prevention. Grant: The European Union in the framework of the Public Health Programme (Work package 6), Grant agreement: 2007329. Žiadateľ: Faculty of Sports Science, Ruhr-University Bochum, Germany. Partneri: European Sports Federations (including the Slovak Basketball Federation and Faculty of Physical Education and Sport, Comenius University, Bratislava). Fakultný koordinátor: Tománek L. Spoluriešitelia: Zemková E, Argajová J, Bielik V, Korbačková V, Mačura P, Vlašič M. Doba riešenia: 10/2008 – 9/2013
    • Metabolic health and muscle secretory profile in aerobic and resistance trained obese prediabetic individuals. 70995. 09/2010 – 08/ 2013. European Foundation for the Study of Diabetes (EFSD) and Lilly Research Fellowship Programme. Koordinátor za FTVŠ UK Zemková, E. Spoluriešitelia: Kyselovičová, Lipková.
    • E- Learning Fitness (ELF) z výzvy Lifelong Learning Programme, č. 511669-LLP-1-2010-IT-KA3-KA3MP.  Doba riešenia 01/2010 – 12/2013. Koordinátor za FTVŠ UK Labudová, Ja. Spoluriešitelia: Kyselovičová, Tirpáková.
     http://www.elearningfitness.eu/

    APVV

    • Účinnosť pohybového programu na bunkovú reguláciu a stavbu svalového a kostného tkaniva a funkčnú zdatnosť onkologických pacientov. Riešené 10/2013 – 3/2015, APVV-0518-12. Zodpovedný riešiteľ: Hamar. Zástupca riešiteľa: Laczo. Spoluriešitelia: Kampmiller, Sedliak, Buzgó, Cvečka, Zelko, Kabát, Gabriš, Potočníková, Somorovský.

    Komisia VEGA

    • Bekö, R.: Vplyv pohybovej aktivity v prevencii a úprave chybného držania tela, nadmernej telesnej hmotnosti u detí a mládeže. Riešené: 2011 – 2013, č. 1/1172/11. Spoluriešitelia: Medeková, Pach, Kutlík, Tokár + mimofakultná: Kanásová.
    • Bielik V.: Využitie merania koncentrácie laktátu v krvi v rekreačnom a výkonnostnom športe. Riešené: 2011 – 2013, č. 1/1114/11. Spoluriešitelia: Buzgó, Štefanovský, Chren, Karas, Mihalík, Kinči, Bundová.
    • Holienka, M.: Vnútorné zaťaženie organizmu hráčov a jeho odozva v závislosti od hráčskej funkcie vo vybraných športových hrách. Riešené: 2011 – 2013, č. 1/0459/11, Spoluriešitelia: Hianik, Přidal, Mačura, Pakusza, Tománek, Slyško, Pělucha.
    • Kyselovičová, O.: Funkčné a motorické schopnosti športovcov rôzneho veku a výkonnosti vo vzťahu k vybraným parametrom kardiovaskulárneho systému. Riešené: 2011 – 2013, č. 1/0503/11. Spoluriešitelia: Zemková, Lipková, Strešková, Medeková, Tonkovičová, Štefanovský, Hižnayová, Chren, Olej, Rupčík, Číž, Kalčoková, Mlsnová, Čaplová + mimofakultní: Bachárová, Tibenská, Ludvig.
    • Oborný, J.: Vplyv športových pohybových aktivít na kvalitatívne aspekty spôsobu života slovenskej populácie. Riešené: 2011 – 2013, č. 1/0635/11. Spoluriešitelia: Seman, Pavlíková, Belás, Vrabcová, Medeková, Peráčková, Pánisová, Dančíková.
    • Šelingerová, M.: Biologické aspekty zdravého vývinu detí a mládeže v podmienkach športovej prípravy. Riešené: 2011 – 2013, č. 1/0799/11. Spoluriešitelia: Šelinger, Buzgó, Doležajová, Holienka, Medeková, Lipková, Cihová, Laczo, Halmová, Vlasáková + mimofakultní: Šteňová, Broďáni, Hostýn.
    • Zemková, E.: Performačné testy stability postoja vo funkčnej diagnostike športovcov a jedincov s narušenou motorikou. Riešené: 2011 – 2013, č. 1/0070/11. Spoluriešitelia: Hamar, Kyselovičová, Lipková, Schickhofer, Tirpáková, Zapletalová, Kováčiková, Potočárová, Vlašič + mimofakultní: Hlavačka, Cepková, Dzurenková, Marček, Miklovič, Valkovič, Melicherová.
    • Antala, B.: Účinnosť koedukovaného vyučovania telesnej a športovej výchovy na stredných školách a jeho vplyv na socializáciu žiakov. Riešené 2012 – 2014, č. 1/0759/12. Spoluriešitelia: Labudová Jela, Sedláček, Nemček, Rozboril, Dančíková, Vitková.
    • Hamar, D.: Odozva kostného metabolizmu na silové zaťaženia. Riešené: 2012 – 2014, č. 1/1202/12. Spoluriešitelia: Sedliak, Schickhofer, Buzgó, Tirpáková, Hudečková, Cvečka, Mihalík.
    • Lipková, j.: Pohybová aktivita vo vzťahu k telesnému rozvoju, fyzickej zdatnosti a duševnej pohode. Riešené 2012 – 2014, č. 1/1045/12. Spoluriešitelia: Zemková, Medeková, Duchoslav, Chovanec + mimofakultná: Jurkovičová.
    • Macejková, Y.: Objektivizácia hodnotenia silových schopností diagnostikovaných v izokinetickom režime v plávaní. Riešené 2012 – 2014, č. 1/0524/12. Spoluriešitelia: Benčuriková, Putala, Matúš,  + mimofakultní: Hlavatý, Jurkovič, Masaryková.
    • Peráček, P.: Zdokonaľovanie systému identifikácie a výberu talentovaných hráčov futbalu pre juniorské reprezentačné družstvá v Slovenskej republike a zefektívnenie obsahu ich prípravy. Riešené: 2012 – 2014, č. 1/1252/12. Spoluriešitelia: Peráčková, Slyško, Pakusza, Gregor, Binovský, Rychtáriková, Kopúň, Hrnčiarik.
    • Vanderka, M.: Účinnosť funkcionálneho posilňovania za účelom doplnenia metodotvorných činiteľov rozvoja silových schopností v kondičnej príprave. Riešené 2012 – 2014, č. 1/0539/12. Spoluriešitelia: Kampmiller, Štefanovský, Vavák, Hamar, Cvečka, Buzgó, Mihalík.
    • Nemček, D.: Športová činnosť – súčasť kvality života ľudí so zdravotným postihnutím. Riešené 2013 – 2014, č. 1/0915/13. Spoluriešitelia: Labudová Je, Kraček, Bardiovský, Gregor.
    • Přidal, V.: Identifikácia predpokladov úspešnosti realizácie finálnych herných činností jednotlivca v športových hrách. Riešené 2013 – 2015, č. 1/0270/13. Spoluriešitelia: Holienka, Hianik, Slyško, Tóth, Pělucha, Mačura, Bartošová, Tománek.
    • Zapletalová, L.: Učebné efekty rôznych didaktických prístupov k vyučovaniu športových hier vo vzťahu k pohlaviu, veku a herným skúsenostiam. Riešené 2013 – 2015, č. 1/0386/13. Spoluriešitelia: Antala, Huntata, Argaj, Hianik, Šerešová, Remák, Kociánová, Priklerová, Popelka.

    Komisia KEGA

    • Mačura, P.: Integrácia a diverzifikácia výučby anglického jazyka na fakultách slovenských vysokých škôl pripravujúcich odborníkov v športe. Riešené: 2012 – 2013, č. 076UK-4/2012. Spoluriešitelia: Strešková, Rychtáriková, Šimonek + mimofakultní: Martin Mačura, Bartík, Stašková.

    Výskumné projekty riešené v roku 2012 na FTVŠ UK

    Zahraničné projekty

    • Mobilita v starobe.  N-0003. INTERREG IVa. 2009-2013. Európsky fond regionálneho rozvoja. Zodpovedný riešiteľ za SR Hamar, D.
    • Safety in Sports – European Network for Sports Injury Prevention. Grant: The European Union in the framework of the Public Health Programme (Work package 6), Grant agreement: 2007329. Žiadateľ: Faculty of Sports Science, Ruhr-University Bochum, Germany. Partneri: European Sports Federations (including the Slovak Basketball Federation and Faculty of Physical Education and Sport, Comenius University, Bratislava). Fakultný koordinátor: Tománek L. Spoluriešitelia: Zemková E, Argajová J, Bielik V, Korbačková V, Mačura P, Vlašič M. Doba riešenia: 10/2008 – 9/2013
    • Metabolic health and muscle secretory profile in aerobic and resistance trained obese prediabetic individuals. 70995. 09/2010 – 08/ 2013. European Foundation for the Study of Diabetes (EFSD) and Lilly Research Fellowship Programme. Koordinátor za FTVŠ UK Zemková, E. Spoluriešitelia: Kyselovičová, Lipková.
    • E- Learning Fitness (ELF) z výzvy Lifelong Learning Programme, č. 511669-LLP-1-2010-IT-KA3-KA3MP.  Doba riešenia 01/2010 – 12/2013. Koordinátor za FTVŠ UK Labudová, Ja. Spoluriešitelia: Kyselovičová, Tirpáková.
     http://www.elearningfitness.eu/

    Komisia VEGA

    • Bekö, R.: Vplyv pohybovej aktivity v prevencii a úprave chybného držania tela, nadmernej telesnej hmotnosti u detí a mládeže. Riešené: 2011 – 2013, č. 1/1172/11. Spoluriešitelia: Medeková, Pach, Kutlík, Tokár + mimofakultná: Kanásová.
    • Bielik V.: Využitie merania koncentrácie laktátu v krvi v rekreačnom a výkonnostnom športe. Riešené: 2011 – 2013, č. 1/1114/11. Spoluriešitelia: Buzgó, Štefanovský, Chren, Karas, Mihalík, Kinči, Bundová.
    • Holienka, M.: Vnútorné zaťaženie organizmu hráčov a jeho odozva v závislosti od hráčskej funkcie vo vybraných športových hrách. Riešené: 2011 – 2013, č. 1/0459/11, Spoluriešitelia: Hianik, Přidal, Mačura, Pakusza, Tománek, Slyško, Pělucha.
    • Kampmiller, T.: Hormonálna odozva na špecifické silové zaťaženia a ich vplyv na zmeny úrovne motorických schopností. Riešené 2011 – 2012, č. 1/0499/11. Spoluriešitelia: Hamar, Vanderka, Laczo, Vavák, Cvečka, Sedliak, Buzgó, Mihalík, Novosád, Hardoň, Kinči, Bielik.
    • Kyselovičová, O.: Funkčné a motorické schopnosti športovcov rôzneho veku a výkonnosti vo vzťahu k vybraným parametrom kardiovaskulárneho systému. Riešené: 2011 – 2013, č. 1/0503/11. Spoluriešitelia: Zemková, Lipková, Strešková, Medeková, Tonkovičová, Štefanovský, Hižnayová, Chren, Olej, Rupčík, Číž, Kalčoková, Mlsnová, Čaplová + mimofakultní: Bachárová, Tibenská, Ludvig.
    • Oborný, J.: Vplyv športových pohybových aktivít na kvalitatívne aspekty spôsobu života slovenskej populácie. Riešené: 2011 – 2013, č. 1/0635/11. Spoluriešitelia: Seman, Pavlíková, Belás, Vrabcová, Medeková, Peráčková, Pánisová, Dančíková.
    • Šelingerová, M.: Biologické aspekty zdravého vývinu detí a mládeže v podmienkach športovej prípravy. Riešené: 2011 – 2013, č. 1/0799/11. Spoluriešitelia: Šelinger, Buzgó, Doležajová, Holienka, Medeková, Lipková, Cihová, Laczo, Halmová, Vlasáková + mimofakultní: Šteňová, Broďáni, Hostýn.
    • Zemková, E.: Performačné testy stability postoja vo funkčnej diagnostike športovcov a jedincov s narušenou motorikou. Riešené: 2011 – 2013, č. 1/0070/11. Spoluriešitelia: Hamar, Kyselovičová, Lipková, Schickhofer, Tirpáková, Zapletalová, Kováčiková, Potočárová, Vlašič + mimofakultní: Hlavačka, Cepková, Dzurenková, Marček, Miklovič, Valkovič, Melicherová.
    • Antala, B.: Účinnosť koedukovaného vyučovania telesnej a športovej výchovy na stredných školách a jeho vplyv na socializáciu žiakov. Riešené 2012 – 2014, č. 1/0759/12. Spoluriešitelia: Labudová Jela, Sedláček, Nemček, Rozboril, Dančíková, Vitková.
    • Hamar, D.: Odozva kostného metabolizmu na silové zaťaženia. Riešené: 2012 – 2014, č. 1/1202/12. Spoluriešitelia: Sedliak, Schickhofer, Buzgó, Tirpáková, Hudečková, Cvečka, Mihalík.
    • Lipková, j.: Pohybová aktivita vo vzťahu k telesnému rozvoju, fyzickej zdatnosti a duševnej pohode. Riešené 2012 – 2014, č. 1/1045/12. Spoluriešitelia: Zemková, Medeková, Duchoslav, Chovanec + mimofakultná: Jurkovičová.
    • Macejková, Y.: Objektivizácia hodnotenia silových schopností diagnostikovaných v izokinetickom režime v plávaní. Riešené 2012 – 2014, č. 1/0524/12. Spoluriešitelia: Benčuriková, Putala, Matúš,  + mimofakultní: Hlavatý, Jurkovič, Masaryková.
    • Peráček, P.: Zdokonaľovanie systému identifikácie a výberu talentovaných hráčov futbalu pre juniorské reprezentačné družstvá v Slovenskej republike a zefektívnenie obsahu ich prípravy. Riešené: 2012 – 2014, č. 1/1252/12. Spoluriešitelia: Peráčková, Slyško, Pakusza, Gregor, Binovský, Rychtáriková, Kopúň, Hrnčiarik.
    • Vanderka, M.: Účinnosť funkcionálneho posilňovania za účelom doplnenia metodotvorných činiteľov rozvoja silových schopností v kondičnej príprave. Riešené 2012 – 2014, č. 1/0539/12. Spoluriešitelia: Kampmiller, Štefanovský, Vavák, Hamar, Cvečka, Buzgó, Mihalík.

    Komisia KEGA

    • Mačura, P.: Integrácia a diverzifikácia výučby anglického jazyka na fakultách slovenských vysokých škôl pripravujúcich odborníkov v športe. Riešené: 2012 – 2013, č. 076UK-4/2012. Spoluriešitelia: Strešková, Rychtáriková, Šimonek + mimofakultní: Martin Mačura, Bartík, Stašková.

    Výskumné projekty riešené v roku 2011 na FTVŠ UK

    Zahraničné projekty

    • Mobilita v starobe.  N-0003. INTERREG IVa. 2009-2013. Európsky fond regionálneho rozvoja. Zodpovedný riešiteľ za SR Hamar, D.
    • Laczo, E. a kol.: LUKOSS - Ľudský kostrový sval a in vivo a in vitro techniky skúmania svalu v športových vedách. NL-II-001-d. 2009-2011. Fond NIL. Riešené 1.9.2009 – 28.2.2011.
    • TENAPA I. 2009-2012. Koordinátor Univerzita Leuven. Zodpovední riešitelia za SR Labudová, J., Nemček, D.
    • Safety in Sports – Injury Prevention and Safety Promotion in Slovak Basketbal. 2009-11. Koordinátor Univerzita Bochum. Zodpovedný riešiteľ za FTVŠ UK Tománek, Ľ. Spoluriešitelia: Zemková, Mačura, Bielik, Argajová, Korbačková, Vlašič.
    • Muscular power in resistance exercises under unstable conditions: Application in sport and rehabilitation. APVV. SK-SRB-00230-09. Spoločný projekt výskumu a vývoja podporujúci spoluprácu medzi pracoviskami Slovenskej Republiky a Srbskej Republiky. Zodpovedný riešiteľ za SR Zemková, E. Spoluriešitelia: Číž, Hamar, Kováčiková, Miklovič, Schickhofer, Zapletalová. Riešené 2010 - 2011.
    • Sensory biofeedback for human balance improvement. 1.9.2010 – 31.8.2011. Grant: Aktion Österreich – Slowakei, č. 2010-03-15-0004. Laboratory of Motor Control, Institute of Normal and Pathological Physiology, Slovak Academy of Sciences Partneri:Faculty of Physical Education and Sport, Comenius University Bratislava, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Medical University of Vienna and Vienna General Hospital, Ludwig Boltzmann Institute for Electrostimulation and Physical Rehabilitation at the Wilhelminen Hospital, Vienna. Spoluriešitelia: Zemková, Hamar, Kováčiková, Vlašič.
    • Network for optimizing conditions for life long sports and physical education. Scania Sports Federation (Malmö). Zástupca za FTVŠ UK: Mačura, P. Riešené 2010 – 2012.
    • Metabolic health and muscle secretory profile in aerobic and resistance trained obese prediabetic individuals. 70995. 09/2010 – 08/ 2013. European Foundation for the Study of Diabetes (EFSD) and Lilly Research Fellowship Programme. Koordinátor za FTVŠ UK Zemková, E. Spoluriešitelia: Kyselovičová, Lipková.
    • E- Learning Fitness(ELF) z výzvyLifilong Learning Programme, č. 511669-LLP-1-2010-IT-KA3-KA3MP.  Doba riešenia 01/2010 – 12/2013. Koordinátor za FTVŠ UK Labudová, Ja. Spoluriešitelia: Kyselovičová, Tirpáková, Hižnayová.

    Komisia VEGA

    • Hamar, D.: Kvantifikácia využívania elastickej energie pri svalovej kontrakcii s protipohybom v diagnostike silových schopností. Riešené: 2010 – 2011, č. 1/0874/10. Spoluriešitelia: Kampmiller, Zemková, Schickhofer, Bőhmerová, Sedliak, Cvečka
    • Laczo, E.: Závislosť adaptačných mechanizmov v oblasti špeciálnych schopností od štruktúry tréningového zaťaženia u vrcholových a talentovaných športovcov. Riešené: 2010 – 2011, č. 1/0847/10. Spoluriešitelia: Vavák, Šelingerová, Šelinger, Bundová.
    • Lipková, J.: Účinky pohybovej aktivity ako preventívneho a podporného terapeutického prostriedku. Riešené 2010 – 2011, č. 1/0686/10. Spoluriešitelia: Zemková, Kyselovičová, Medeková, Turanová, + mimofakultná: Bajanová.
    • Nemček, D.: Determinanty kvality života starších ľudí a možnosti ich ovplyvňovania pohybovou aktivitou. Riešené: 2010 – 2011, č. 1/0702/10. Spoluriešitelia: Medeková, Labudová, Peráčková, Pavlíková, Sakáčová, Štulrajter, Kraček, Polívka + mimofakultná: Bendíková.
    • Vanderka, M. a kol.: Optimalizácia rozvoja silových schopností z hľadiska maximálnej sily, silového gradientu, maximálneho silového výkonu a využitia pružinových systémov pohybového aparátu. Riešené 2010 - 2011, č. 1/0703/10. Spoluriešitelia: Kampmiller, Štefanovský, Vavák, Hamar, Cvečka, Buzgó.
    • Bekö, R.: Vplyv pohybovej aktivity v prevencii a úprave chybného držania tela, nadmernej telesnej hmotnosti u detí a mládeže. Riešené: 2011 – 2013, č. 1/1172/11. Spoluriešitelia: Medeková, Pach, Kutlík, Tokár + mimofakultná: Kanásová.
    • Bielik V.: Využitie merania koncentrácie laktátu v krvi v rekreačnom a výkonnostnom športe. Riešené: 2011 – 2013, č. 1/1114/11. Spoluriešitelia: Buzgó, Štefanovský, Chren, Karas, Mihalík, Kinči, Bundová.
    • Holienka, M.: Vnútorné zaťaženie organizmu hráčov a jeho odozva v závislosti od hráčskej funkcie vo vybraných športových hrách. Riešené: 2011 – 2013, č. 1/0459/11, Spoluriešitelia: Hianik, Přidal, Mačura, Pakusza, Tománek, Slyško, Pělucha.
    • Kampmiller, T.: Hormonálna odozva na špecifické silové zaťaženia a ich vplyv na zmeny úrovne motorických schopností. Riešené 2011 – 2012, č. 1/0499/11. Spoluriešitelia: Hamar, Vanderka, Laczo, Vavák, Cvečka, Sedliak, Buzgó, Mihalík, Novosád, Hardoň, Kinči, Bielik.
    • Kyselovičová, O.: Funkčné a motorické schopnosti športovcov rôzneho veku a výkonnosti vo vzťahu k vybraným parametrom kardiovaskulárneho systému. Riešené: 2011 – 2013, č. 1/0503/11. Spoluriešitelia: Zemková, Lipková, Strešková, Medeková, Tonkovičová, Štefanovský, Hižnayová, Chren, Olej, Rupčík, Číž, Kalčoková, Mlsnová, Čaplová + mimofakultní: Bachárová, Tibenská, Ludvig.
    • Oborný, J.: Vplyv športových pohybových aktivít na kvalitatívne aspekty spôsobu života slovenskej populácie. Riešené: 2011 – 2013, č. 1/0635/11. Spoluriešitelia: Seman, Pavlíková, Belás, Vrabcová, Medeková, Peráčková, Pánisová, Dančíková.
    • Šelingerová, M.: Biologické aspekty zdravého vývinu detí a mládeže v podmienkach športovej prípravy. Riešené: 2011 – 2013, č. 1/0799/11. Spoluriešitelia: Šelinger, Buzgó, Doležajová, Holienka, Medeková, Lipková, Cihová, Laczo, Halmová, Vlasáková + mimofakultní: Šteňová, Broďáni, Hostýn.
    • Zemková, E.: Performačné testy stability postoja vo funkčnej diagnostike športovcov a jedincov s narušenou motorikou. Riešené: 2011 – 2013, č. 1/0070/11. Spoluriešitelia: Hamar, Kyselovičová, Lipková, Schickhofer, Tirpáková, Zapletalová, Kováčiková, Potočárová, Vlašič + mimofakultní: Hlavačka, Cepková, Dzurenková, Marček, Miklovič, Valkovič, Melicherová.


    Výskumné projekty riešené na iných pracoviskách s participáciou zamestnancov FTVŠ UK

    Komisia KEGA

    • Chovanová, E.: Tvorba edukačných modelov záujmovo-rekreačnej telesnej výchovy a zdravého životného štýlu na základnej škole. Riešené: 2010 - 2011, č. 352-006PU-4/2010. Spoluriešiteľ: Doležajová, L.

    Výskumné projekty riešené v roku 2010 na FTVŠ UK

    Zahraničné projekty

    • Mobilita v starobe.  N-0003. INTERREG IVa. 2009-2013. Európsky fond regionálneho rozvoja. Zodpovedný riešiteľ za SR Hamar, D.
    • Laczo, E. a kol.: LUKOSS - Ľudský kostrový sval a in vivo a in vitro techniky skúmania svalu v športových vedách. NL-II-001-d. 2009-2011. Fond NIL. Riešené 1.9.2009 – 28.2.2011.
    • TENAPA I. 2009-2012. Koordinátor Univerzita Leuven. Zodpovední riešitelia za SR Labudová, J., Nemček, D.
    • Safety in Sports – Injury Prevention and Safety Promotion in Slovak Basketbal. 2009-11. Koordinátor Univerzita Bochum. Zodpovedný riešiteľ za FTVŠ UK Tománek, Ľ. (Argaj, Mačura).
    • Preparatory actions and network building for establishing International and Educational Center for Winter Sports. Koordinator: Univerzita Rovaniemi, Fínsko. Zástupca za SR: Zemková, E. Riešené 2009 – 2010.
    • APVV – Svalový výkon pri silovom tréningu v nestabilných podmienkách: Využitie v športe a rehabilitácii. Spoločný projekt výskumu a vývoja podporujúci spoluprácu medzi pracoviskami Slovenskej Republiky a Srbskej Republiky. Zodpovedný riešiteľ za SR Zemková, E. Riešené 2010 - 2011.

    Komisia VEGA

    • Zemková. E. a kol.: Stabilografická difúzna analýza v diagnostike rovnováhových schopností športovcov a osôb s narušenou motorikou. Riešené 2008 – 2010, č. 1/0611/08. Spoluriešitelia: Hamar, Kyselovičová, Jana Labudová, Lipková, Olej, Pach, Psalman, Schickhofer,  Chren, Macko, Potočárová, Vlašič, Zagyi, Kováčiková + mimofakultní: Cepková, Dzurenková, Marček, Miklovič, Melicherová.
    • Psalman, V. a kol.:Modelové štruktúry pohybových predpokladov a prejavov populácie rozličnej výkonnosti. Riešené 2008 – 2010, č. 1/0526/08. Spoluriešitelia: Duvač, Štulrajter, Buzgó, Mičuch, Bódi, Žák + mimofakultní: Baláž, Švec, Zvonař.
    • Oborný, J. a kol.: Humanologické výskumy zvyšovania kvality života spoločnosti a človeka prostredníctvom športu. Riešené 2008 – 2010, č. 1/0685/08. Spoluriešitelia: Vrabcová, Lopušniaková, Leška, Peráčková, Duchoslac + mimofakultná: Korvínová
    • Šelingerová, M. a kol.: Kostná zrelosť a minerálna hustota kostí vo vzťahu k športovaniu detí predpubertálneho a pubertálneho veku (výber a športová príprava talentovaných detí a mládeže). Riešené 2008 – 2010, č. 1/0620/08. Spoluriešitelia: Šelinger, Buzgó, Zapletalová, Kilbergerová, Hanus, Tománek, Medeková, Cihová, Doležajová, Lednický, Kutlík, Binovský + mimofakultný: Broďáni.
    • Zapletalová, L. a kol.: Sekulárny trend v ukazovateľoch telesného rozvoja a pohybovej výkonnosti u 7 – 18-ročnej školskej populácie na Slovensku. Riešené 2008 – 2010, č. 1/0048/08. Spoluriešitelia: Baran, Doležajová, Jana Labudová, Tománek, Antala, Zapletalová, Šelingerová, Cihová, Lednický, Duvač, Vlasáková, Kvetáková, Huntata + mimofakultní: Adamčák, Adamkovič, Mihalčin, Rozim.
    • Strešková, E. a kol.:  Vplyv špecifických cvičení na trénovanosť vestibulárneho analyzátora a úroveň statickej i dynamickej rovnováhy v gymnastických, tanečných a úpolových športoch. Riešené 2008 – 2010, č. 1/0413/08. Spoluriešitelia: Kyselovičová, Číž, Olej, Rupčík, Štefanovský, Tonkovičová, Chren, Hižnayová, Kalčoková, Adamská, Mlsnová, Čaplová.
    • Macejková, Y. a kol.: Štúdium motoriky človeka vo vodnom prostredí. Riešené 2008 – 2010, č. 1/0674/08. Spoluriešitelia: Benčuriková, Jana Labudová, Baran, Medeková, Záhorec, Putala, Matúš + mimofakultní: Hlavatý, Vedralová, Viczayová, Hrabovský, Kováčová, Masaryková
    • Vanderka, M. a kol.: Optimalizácia rozvoja silových schopností z hľadiska maximálnej sily, silového gradientu, maximálneho silového výkonu a využitia pružinových systémov pohybového aparátu. Riešené 2010 - 2011, č. 1/0703/10. Spoluriešitelia: Kampmiller, Štefanovský, Vavák, Hamar, Cvečka, Buzgó.
    • Laczo, E.: Závislosť adaptačných mechanizmov v oblasti špeciálnych schopností od štruktúry tréningového zaťaženia u vrcholových a talentovaných športovcov. Riešené: 2010 – 2011, č. 1/0847/10. Spoluriešitelia: Vavák, Šelingerová, Šelinger, Bundová.
    • Hamar, D.: Kvantifikácia využívania elastickej energie pri svalovej kontrakcii s protipohybom v diagnostike silových schopností. Riešené: 2010 – 2011, č. 1/0874/10. Spoluriešitelia: Kampmiller, Zemková, Schickhofer, Bohmerová, Sedliak, Cvečka
    • Lipková, J.: Účinky pohybovej aktivity ako preventívneho a podporného terapeutického prostriedku. Riešené 2010 – 2011, č. 1/0686/10. Spoluriešitelia: Zemková, Kyselovičová, Medeková, Turanová, + mimofakultná: Bajanová.
    • Nemček, D.: Determinanty kvality života starších ľudí a možnosti ich ovplyvňovania pohybovou aktivitou. Riešené: 2010 – 2011, č. 1/0702/10. Spoluriešitelia: Medeková, Labudová, Peráčková, Pavlíková, Sakáčová, Štulrajter, Kraček, Polívka + mimofakultná: Bendíková


    Výskumné projekty riešené na iných pracoviskách s participáciou zamestnancov FTVŠ UK

    Komisia KEGA

    • Chovanová, E.: Tvorba edukačných modelov záujmovo-rekreačnej telesnej výchovy a zdravého životného štýlu na základnej škole. Riešené: 2010 - 2011, č. 352-006PU-4/2010. Spoluriešiteľ: Doležajová, L.

    Výskumné projekty riešené v roku 2009 na FTVŠ UK

    Komisia VEGA

    • Hamar, D. a kol.: Neharmonická proprioceptívna simulácia v rozvoji nervosvalových funkcií. Riešené 2007 – 2009, č. 1/4504/07. Spoluriešitelia: Schickhofer, Zemková, Gažovič, Bőhmerová, Pelikánová + mimoofakultná: Grmanová.
    • Hellebrandt, V. a kol.: Realizácia turistiky a športov v prírode v študijnom programe telesná výchova a ich uplatňovanie v budúcom učiteľskom povolaní absolventov. Riešené 2007 – 2009, č. 1/4494/07.  Spoluriešitelia: Belás, Pach, Petrovič, Žídek.
    • Zapletalová, L. a kol.: Štrukturálne modely herného výkonu v kolektívnych športových hrách. Riešené 2007 – 2009, č. 1/4493/07. Spoluriešitelia:  Přidal, Tománek, Argaj,  Zaťková, Hianik, Mačura, Gregor, Pělucha + mimofakultní: Uvaček, Süss, Šerešová.
    • Holienka, M. a kol.: Modelovanie technického a kondičného profilu mladých hráčov pre rôzne hráčske funkcie v športových hrách. Riešené 2007 – 2009, č. 1/4507/07. Spoluriešitelia: Peráček, Mačura, Přidal, Andrejkovič, Slyško.
    • Lipková, J. a kol.: Vplyv pohybovej aktivity na vybrané somatické a funkčné parametre a na poruchy zdravotného stavu. Riešené 2007 – 2009, č. 1/4508/07. Spoluriešitelia: Medeková, Kyselovičová, Bódi, Majerík, Turanová + mimofakultní: Chanečková
    • Vavák, M. a kol.: Individualizácia rozvoja pohybových schopností v závislosti od štruktúry a od metodiky kondičného zaťaženia v športovom tréningu. Riešené 2007 – 2009, č. 1/4491/07. Spoluriešitelia: Laczo, Koštial, Sedláček, Šelingerová, Lednický, Vanderka, Cihová, Doležajová, Cupák, Bérešová, Čuvala, Pacholek, Cvečka + mimofakultní: Milanovič, Lehnert, Haník, Vlach.
    • Pach, M. a kol.: Koordinačné schopnosti vo vybraných športoch v prírode. Riešené 2007 – 2009, č. 1/4514/07. Spoluriešitelia: Hellebrandt, Belás, Žídek, Blahutová, Peter Petrovič, Chovaňák, Čuvala, Kutlík + mimofakultný: Juraj Petrovič.
    • Gregor, T. a kol.: Komparácia osobnostných vlastností športovcov a nešportovcov. Riešené 2007 – 2009, č. 1/4492/07. Spoluriešitelia: Žilinková, Raábová + mimofakultní: Bražina.
    • Chromík, M. a kol.: Utváranie poznatkovej bázy stredoškolákov súvisiacej s upevňovaním zdravotného potenciálu a budovaním zdravého štýlu prostriedkami telesnej výchovy. Riešené 2007 – 2009, č. 1/4513/07. Spoluriešitelia: Pavlíková, + mimofakultní: Lakóová, Hajaš.
    • Tománek, Ľ.: Tvorba kritérií na hodnotenie intenzity zápasového a tréningového zaťaženia v športových a pohybových hrách. Riešené 2007 – 2009, č. 1/4495/07. Spoluriešitelia: Moravec, Holienka, Mačura, Petrášová,  Pakusza, Argaj + mimofakultní: Bielik, Horička, Križan.
    • Zemková. E. a kol.: Stabilografická difúzna analýza v diagnostike rovnováhových schopností športovcov a osôb s narušenou motorikou. Riešené 2008 – 2010, č. 1/0611/08. Spoluriešitelia: Hamar, Kyselovičová, Jana Labudová, Lipková, Olej, Pach, Psalman, Schickhofer, Mičuch,  Chren, Macko, Potočárová, Vlašič, Zagyi + mimofakultní: Cepková, Dzurenková, Marček, Miklovič, Melicherová.
    • Psalman, V. a kol.:Modelové štruktúry pohybových predpokladov a prejavov populácie rozličnej výkonnosti. Riešené 2008 – 2010, č. 1/0526/08. Spoluriešitelia: Duvač, Štulrajter, Buzgó, Mičuch, Bódi, Žák + mimofakultní: Baláž, Švec, Zvonař.
    • Oborný, J. a kol.: Humanologické výskumy zvyšovania kvality života spoločnosti a človeka prostredníctvom športu. Riešené 2008 – 2010, č. 1/0685/08. Spoluriešitelia: Vrabcová, Lopušniaková, Leška + mimofakultná: Korvínová
    • Šelingerová, M. a kol.:Kostná zrelosť a minerálna hustota kostí vo vzťahu k športovaniu detí predpubertálneho a pubertálneho veku (výber a športová príprava talentovaných detí a mládeže). Riešené 2008 – 2010, č. 1/0620/08. Spoluriešitelia: Šelinger, Buzgó, Zapletalová, Kilbergerová, Hanus, Tománek, Medeková, Cihová, Doležajová, Lednický, Kutlík, Binovský + mimofakultný: Broďáni.
    • Moravec, R. a kol.:Sekulárny trend v ukazovateľoch telesného rozvoja a pohybovej výkonnosti u 7 – 18-ročnej školskej populácie na Slovensku. Riešené 2008 – 2010, č. 1/0048/08. Spoluriešitelia: Baran,Doležajová, Jana Labudová, Tománek, Antala, Zapletalová, Šelingerová, Cihová + mimofakultní: Adamčák, Adamkovič, Mihalčin, Rozim.
    • Strešková, E. a kol.:  Vplyv špecifických cvičení na trénovanosť vestibulárneho analyzátora a úroveň statickej i dynamickej rovnováhy v gymnastických, tanečných a úpolových športoch. Riešené 2008 – 2010, č. 1/0413/08. Spoluriešitelia: Kyselovičová, Číž, Olej, Rupčík, Štefanovský, Tonkovičová, Chren, Hižnayová, Kalčoková, Adamská, Herényiová, Mlsnová, Bohmerová.
    • Macejková, Y. a kol.: Štúdium motoriky človeka vo vodnom prostredí. Riešené 2008 – 2010, č. 1/0674/08. Spoluriešitelia: Benčuriková, Jana Labudová, Kováčová, Jurkovič, Baran, Masaryková, Strešková, Medeková, Záhorec + mimofakultní: Kuchár, Hlavatý, Vedrálová, Viczayová.

    Výskumné projekty riešené v roku 2008 na FTVŠ UK

    • Seman, F. a kol.: Šport v Slovenskej republike na prahu 21. storočia – východiská a prognózy Riešené jan. 2006 – dec.2008, č. 1/3699/06. Spoluriešitelia: Seman, Grosz + mimofakultní  Alexyová, Blicha, Doroš, Macková.
    • Kampmiller, T. a kol.: Optimalizácia pohybovej štruktúry z hľadiska distribúcie energie, práce a výkonu vo vybraných športových disciplínach. Riešené jan. 2006 dec. 2008, č. 1/3682/06. Spoluriešitelia: Vanderka, Hamar, Koštial, Cihová, Tonkovičová, Šelingerová + mimofakultní: Čoh, Petrovič, Vindušková. Slamka.
    • Koštial, J. a kol: Štruktúra tréningového zaťaženia so zameraním na rozvoj špeciálnych schopností pri formovaní adaptačného efektu u vrcholových a talentovaných pretekárov vo vybraných športových odvetviach. Riešené: jan. 2006 – dec. 2008, č. 1/3690/06. Spoluriešitelia:Laczo, Kampmiller, Vanderka, Sedláček, Holienka, Šelingerová, Schickhofer, Gažovič, Lednický, Vavák, Tóth, Cihová, Peráček, Bérešová, Cupák, Čuvala, Petrovič + mimofakultný: Procházka, Aneštík.
    • Labudová, J. a kol.: Inovácia projektu školskej telesnej výchovy k zdraviu a kvalite edukovaného žiaka. Riešené: jan. 2006 – dec. 2008, č. 1/3697/06. Spoluriešitelia: Peráčková, Antala, Chromík, Tóthová, Melicher,  Pavlíková, Tirpáková, Antošovská + mimofakultní: Lajčák, Bebčáková, Kanásová, Palovičová, Jankovská, Paugschová, Jančoková, Slezák, Lenková, Hajaš, Lakóová
    • Sedláček, J. a kol.: Telesný rozvoj a pohybová výkonnosť školskej populácie na Slovensku. Riešené: jan. 2006 – dec. 2008, č. 1/3689/06. Spoluriešitelia: Moravec, Kampmiller, Antala, Cihová, Šelingerová, Šelinger, Koštial, Lednický, Vanderka, Vavák, Doležajová + mimofakultní: Vilímová, Lakatošová, Hlaváčová, Rozim, Adamčák.
    • Záhorec, J. a kol.: Diagnostika (monitorovanie) silových parametrov v izokinetickom režime v plávaní, ich vzťak k športovému výkonu a využitie pri výbere pre plávanie. Riešené: jan. 2006 – dec. 2008, č. 1/3672/06. Spoluriešitelia: Macejková, Schickhofer, Kalečík, Masaryková, Pelikánová + mimofakultní: Čepková, Hlavatý.
    • Hamar, D. a kol.: Neharmonická proprioceptívna simulácia v rozvoji nervosvalových funkcií. Riešené 2007 – 2009, č. 1/4504/07. Spoluriešitelia: Schickhofer, Zemková, Gažovič, Bőhmerová, Pelikánová + mimoofakultná: Grmanová.
    • Hellebrandt, V. a kol.: Realizácia turistiky a športov v prírode v študijnom programe telesná výchova a ich uplatňovanie v budúcom učiteľskom povolaní absolventov. Riešené 2007 – 2009, č. 1/4494/07. Spoluriešitelia: Belás, Blahutová, Pach, Petrovič, Žídek, Žilinková, Chovaňák, Kolárik + mimofakultní: Gőrner, Bebčáková.
    • Zapletalová, L. a kol.: Štrukturálne modely herného výkonu v kolektívnych športových hrách. Riešené 2007 – 2009, č. 1/4493/07. Spoluriešitelia:  Přidal,  Tománek, Argaj, Tóth, Zaťková, Hianik, Mačura, Pakusza, Gregor + mimofakultní: Uvaček, Süss, Šerešová.
    • Holienka, M. a kol.: Modelovanie technického a koordinačného profilu mladých hráčov pre rôzne hráčske funkcie v športových hrách. Riešené 2007 – 2009, č. 1/4507/07. Spoluriešitelia: Peráček, Mačura, Pakusza, Přidal, Andrejkovič, Záhorský.
    • Lipková, J. a kol.: Vplyv pohybovej aktivity na vybrané somatické a funkčné parametre a na poruchy zdravotného stavu. Riešené 2007 – 2009, č. 1/4508/07. Spoluriešitelia: Medeková, Kyselovičová + mimofakultní: Škodová.
    • Vavák, M. a kol.: Individualizácia rozvoja pohybových schopností v závislosti od štruktúry a od metodiky kondičného zaťaženia v športovom tréningu. Riešené 2007 – 2009, č. 1/4491/07. Spoluriešitelia: Laczo, Koštial, Sedláček, Šelingerová, Lednický, Vanderka, Cihová, Doležajová, Cupák, Bérešová, Čuvala, Pacholek, Cvečka + mimofakultní: Milanovič, Lehnert, Haník, Vlach.
    • Pach, M. a kol.: Koordinačné schopnosti vo vybraných športoch v prírode. Riešené 2007 – 2009, č. 1/4514/07. Spoluriešitelia: Hellebrandt, Belás, Žídek, Blahutová, Peter Petrovič, Chovaňák, Čuvala, Kutlík + mimofakultný: Juraj Petrovič.
    • Gregor, T. a kol.: Komparácia osobnostných vlastností športovcov a nešportovcov. Riešené 2007 – 2009, č. 1/4492/07. Spoluriešitelia: Žilinková, Raábová + mimofakultní: Bražina.
    • Chromík, M. a kol.: Utváranie poznatkovej bázy stredoškolákov súvisiacej s upevňovaním zdravotného potenciálu a budovaním zdravého štýlu prostriedkami telesnej výchovy. Riešené 2007 – 2009, č. 1/4513/07. Spoluriešitelia: Pavlíková, + mimofakultní: Lakóová, Hajaš.
    • Tománek, Ľ.: Tvorba kritérií na hodnotenie intenzity zápasového a tréningového zaťaženia v športových a pohybových hrách. Riešené 2007 – 2009, č. 1/4495/07. Spoluriešitelia: Moravec, Holienka, Laurenčík, Mačura, Petrášová, Výboh, Záhorský   + mimofakultní: Aneštík, Bielik, Bulík.
    • Zemková. E. a kol.: Stabilografická difúzna analýza v diagnostike rovnováhových schopností športovcov a osôb s narušenou motorikou. Riešené 2008 – 2010, č. 1/0611/08. Spoluriešitelia: Hamar, Kyselovičová, Jana Labudová, Lipková, Olej, Pach, Psalman, Schickhofer, Chovaňák, Lackovič, Mičuch,  Chren + mimofakultní: Cepková, Dzurenková, Marček, Kundis, Pelikánová.
    • Psalman, V. a kol.: Modelové štruktúry pohybových predpokladov a prejavov populácie rozličnej výkonnosti. Riešené 2008 – 2010, č. 1/0526/08. Spoluriešitelia: Duvač, Štulrajter, Buzgó, Mičuch, Bódi, Žák + mimofakultní: Baláž, Švec, Zvonař.
    • Oborný, J. a kol.: Humanologické výskumy zvyšovania kvality života spoločnosti a človeka prostredníctvom športu. Riešené 2008 – 2010, č. 1/0685/08. Spoluriešitelia: Vrabcová, Danišová, Leška.
    • Šelingerová, M. a kol.: Kostná zrelosť a minerálna hustota kostí vo vzťahu k športovaniu detí predpubertálneho a pubertálneho veku (výber a športová príprava talentovaných detí a mládeže). Riešené 2008 – 2010, č. 1/0620/08. Spoluriešitelia: Šelinger, Buzgó, Zapletalová, Kilbergerová, Hanus, Tománek, Medeková, Cihová, Doležajová, Lednický, Kutlík, Binovský + mimofakultný: Broďáni.
    • Moravec, R. a kol.:Sekulárny trend v ukazovateľoch telesného rozvoja a pohybovej výkonnosti u 7 – 18-ročnej školskej populácie na Slovensku. Riešené 2008 – 2010, č. 1/0048/08. Spoluriešitelia: Baran, Doležajová,  Jana Labudová, Tománek, Antala, Zapletalová, Šelingerová, Cihová + mimofakultní: Adamčák, Adamkovič, Mihalčin, Rozim.
    • Strešková, E. a kol.:  Vplyv špecifických cvičení na trénovanosť vestibulárneho analyzátora a úroveň statickej i dynamickej rovnováhy v gymnastických, tanečných a úpolových športoch. Riešené 2008 – 2010, č. 1/0413/08. Spoluriešitelia: Kyselovičová, Číž, Olej, Rupčík, Štefanovský, Barbora Strešková, Tonkovičová, Chren, Dinušová.
    • Macejková, Y. a kol.: Štúdium motoriky človeka vo vodnom prostredí. Riešené 2008 – 2010, č. 1/0674/08. Spoluriešitelia:Benčuriková, Jana Labudová, Kováčová, Jurkovič, Baran, Masaryková, Strešková, Medeková, Záhorec + mimofakultní: Kuchár, Hlavatý, Vedrálová, Viczayová.

    Výskumné projekty riešené v roku 2007 na FTVŠ UK

    Komisia VEGA

    • Kasa, J. a kol.: Terminologické a metodologické rámce štruktúry poznania vo vedách o športe (so zameraním na vedné odbory športovej kinantropológie, edukológie a humanistiky). Riešené: jan. 2005 – dec. 2007, č. 1/2511/05. Spoluriešitelia: Labudová, Kutlík, Leško, Leška,  Macejková, Binovský, Holienka, Kampmiller, Hellebrandt, Hamar, Štulrajter, Oborný, Melicher, Seman, Duvač + mimofakultní: Švec,  Grexa, Blicha, Macková
    • Leška, D. a kol.: Športový manažment na úrovni orgánov miestnej a regionálnej verejnej správy na Slovensku. Riešené: jan. 2005 – dec. 2007, č. 1/2526/05. Spoluriešitelia: Oborný, Sakáčová, Seman, Grosz + mimofakutní: Hospodárová, Alexyová, Doroš
    • Leško, M. a kol.: Chôdza v živote súčasného človeka z aspektov kinantropológie. Riešené: jan. 2005 – dec. 2007,  č. 1/2509/05. Spoluriešitelia:  Kutlík, Marková, Duchoslav + mimofakultní: Sojáková, Slamka, Bačkayová,
    • Medeková, H.: Vplyv pohybovej aktivity na somatický, motorický a psycho-sociálny rozvoj človeka. Riešené: jan. 2005 – dec. 2007, č.1/2512/05. Spoluriešitelia: Zapletalová, Hamar, Lipková, Šelingerová, Pavlíková, Kyselovičová, Macejková, Marková, Tóthová, Benčuriková, Kováčová, Záhorec, Scholzová, Zemková + mimofakultná - Kanásová
    • Psalman, V. a kol.: Teoretické a metodologické problémy explanácie pohybových predpokladov v telesnej výchove a športe (so zameraním na koordinačné schopnosti). Riešené: jan. 2005 – dec. 2007, č. 1/2510/05. Spoluriešitelia: Zemková, Štulrajter, Bohmerová, Žák, Duvač + mimofakultní: Baláž, Balatka, Kundis, Lipták, Ryba, Pecník, Urbanová
    • Šelingerová, M.: Determinácia športového talentu z hľadiska somatických a motorických dispozícií v populácii predpubertálneho a pubertálneho veku. Riešené: jan. 2005 – dec. 2007, č. 1/2534/05. Spoluriešitelia: Šelinger, Thurzová, Moravec, Zapletalová, Zaťková, Laczo, Marčeková, Koštial, Sedláček, Cihová + mimofakultní: Berčík, Bohucká, Broďáni, Hanuláková, Palariková, Chebeň, Ruttkayová, Marčeková,
    • Zemková, E. a kol.: Dynamická posturografia vo funkčnej diagnostike športovcov a osôb so zhoršenou koordináciou. Riešené jan. 2005 – dec. 2007,  č. 1/2508/05. Spoluriešitelia: Hamar, Schickhofer, Lipková, Bohmerová, Gažovič, Záhorec, Thurzová + mimofakultní: Dzurenková, Marček, Blomqvist, Konttinen, Mononen, Viitasalo, Hannola, Jaana,  Grmanová, Kuthanová,
    • Seman, F. a kol.: Šport v Slovenskej republike na prahu 21. storočia – východiská a prognózy Riešené jan. 2006 – dec.2008, č. 1/3699/06. Spoluriešitelia: Seman, Grosz + mimofakultní  Alexyová, Blicha, Doroš, Macková.
    • Kampmiller, T. a kol.: Optimalizácia pohybovej štruktúry z hľadiska distribúcie energie, práce a výkonu vo vybraných športových disciplínach. Riešené jan. 2006 – dec. 2008, č. 1/3682/06. Spoluriešitelia: Vanderka,  Hamar, Koštial, Cihová, Tonkovičová, Šelingerová + mimofakultní: Čoh, Petrovič, Vindušková. Slamka.
    • Koštial, J. a kol: Štruktúra tréningového zaťaženia so zameraním na rozvoj špeciálnych schopností pri formovaní adaptačného efektu u vrcholových a talentovaných pretekárov vo vybraných športových odvetviach. Riešené: jan. 2006 – dec. 2008, č. 1/3690/06. Spoluriešitelia:Laczo, Kampmiller, Vanderka, Sedláček, Holienka, Šelingerová, Schickhofer, Gažovič, Lednický, Vavák, Tóth, Cihová, Peráček, Bérešová, Cupák, Čuvala, Petrovič + mimofakultný: Procházka, Aneštík.
    • Labudová, J. a kol.: Inovácia projektu školskej telesnej výchovy k zdraviu a kvalite edukovaného žiaka. Riešené: jan. 2006 – dec. 2008, č. 1/3697/06. Spoluriešitelia: Peráčková, Antala, Chromík, Tóthová, Melicher,  Pavlíková, Tirpáková, Antošovská + mimofakultní: Lajčák, Bebčáková, Kanásová, Palovičová, Jankovská, Paugschová, Jančoková, Slezák, Lenková, Hajaš, Lakóová
    • Sedláček, J. a kol.: Telesný rozvoj a pohybová výkonnosť školskej populácie na Slovensku. Riešené: jan. 2006 – dec. 2008, č. 1/3689/06. Spoluriešitelia: Moravec, Kampmiller, Antala, Cihová, Šelingerová, Šelinger, Koštial, Lednický, Vanderka, Vavák, Doležajová + mimofakultní: Vilímová, Lakatošová, Hlaváčová, Rozim, Adamčák.
    • Záhorec, J. a kol.: Diagnostika (monitorovanie) silových parametrov v izokinetickom režime v plávaní, ich vzťak k športovému výkonu a využitie pri výbere pre plávanie. Riešené: jan. 2006 – dec. 2008, č. 1/3672/06. Spoluriešitelia: Macejková, Schickhofer, Kalečík, Masaryková, Pelikánová + mimofakultní: Čepková, Hlavatý.
    • Hamar, D. a kol.: Neharmonická proprioceptívna simulácia v rozvoji nervosvalových funkcií. Riešené 2007 – 2009, č. 1/4504/07. Spoluriešitelia: Schickhofer, Zemková, Gažovič, Bőhmerová, Pelikánová + mimoofakultná: Grmanová.
    • Hellebrandt, V. a kol.: Realizácia turistiky a športov v prírode v študijnom programe telesná výchova a ich uplatňovanie v budúcom učiteľskom povolaní absolventov. Riešené 2007 – 2009, č. 1/4494/07.  Spoluriešitelia: Belás, Blahutová, Pach, Petrovič, Žídek, Žilinková, Chovaňák, Kolárik + mimofakultní: Gőrner, Bebčáková.
    • o Zapletalová, L. a kol.: Štrukturálne modely herného výkonu v kolektívnych športových hrách. Riešené 2007 – 2009, č. 1/4493/07. Spoluriešitelia:  Přidal, Tománek, Argaj, Tóth, Zaťková, Hianik, Mačura, Pakusza, Gregor + mimofakultní: Uvaček, Süss, Šerešová.
    • Holienka, M. a kol.: Modelovanie technického a koordinačného profilu mladých hráčov pre rôzne hráčske funkcie v športových hrách. Riešené 2007 – 2009, č. 1/4507/07. Spoluriešitelia: Peráček, Mačura, Pakusza, Přidal, Andrejkovič, Záhorský.
    • Lipková, J. a kol.: Vplyv pohybovej aktivity na vybrané somatické a funkčné parametre a na poruchy zdravotného stavu. Riešené 2007 – 2009, č. 1/4508/07. Spoluriešitelia: Medeková, Kyselovičová + mimofakultní: Škodová.
    • Vavák, M. a kol.: Individualizácia rozvoja pohybových schopností v závislosti od štruktúry a od metodiky kondičného zaťaženia v športovom tréningu. Riešené 2007 – 2009, č. 1/4491/07. Spoluriešitelia: Laczo, Koštial, Sedláček, Šelingerová, Lednický, Vanderka, Cihová, Doležajová, Cupák, Bérešová, Čuvala, Pacholek, Cvečka + mimofakultní: Milanovič, Lehnert, Haník, Vlach.
    • Pach, M. a kol.: Koordinačné schopnosti vo vybraných športoch v prírode. Riešené 2007 – 2009, č. 1/4514/07. Spoluriešitelia: Hellebrandt, Belás, Žídek, Blahutová, Peter Petrovič, Chovaňák, Čuvala, Kutlík + mimofakultný: Juraj Petrovič.
    • Gregor, T. a kol.: Komparácia osobnostných vlastností športovcov a nešportovcov. Riešené 2007 – 2009, č. 1/4492/07. Spoluriešitelia: Žilinková, Raábová + mimofakultní: Bražina.
    • Chromík, M. a kol.: Utváranie poznatkovej bázy stredoškolákov súvisiacej s upevňovaním zdravotného potenciálu a budovaním zdravého štýlu prostriedkami telesnej výchovy. Riešené 2007 – 2009, č. 1/4513/07. Spoluriešitelia: Pavlíková, + mimofakultní: Lakóová, Hajaš.
    • Tománek, Ľ.: Tvorba kritérií na hodnotenie intenzity zápasového a tréningového zaťaženia v športových a pohybových hrách. Riešené 2007 – 2009, č. 1/4495/07. Spoluriešitelia: Moravec, Holienka, Laurenčík, Mačura, Petrášová, Výboh, Záhorský   + mimofakultní: Aneštík, Bielik, Bulík.

    Komisia KEGA

    • Labudová, J. a kol.: Obsahová a pojmoslovná báza študijného programu „Šport a zdravie“. Riešené jan. 2005 – dec. 2007, č. 3/3191/05. Spoluriešitelia: Medeková, Lipková, Hrčka, Kyselovičová, Pavlíková, Argaj, Šimonek, Tóthová.

     

    Výskumné projekty riešené na iných pracoviskách s participáciou zamestnancov FTVŠ UK

    Komisia VEGA

    • Feč, K. a kol.: Prognózovanie výkonnosti v športe na základe biomechanickej analýzy športového pohybu. Riešené jan. 2005 – jan. 2007, č. 1/2544/05. Spoluriešiteľ: Leško
    • Lukáč, E. a kol.: Dejiny najstarších učiteľských ústavov na Slovensku (1819 – 1945).  Riešené jan. 2005 –jan.  2007, č.1/2522/05. Spoluriešiteľ: Pavlíková.

    Komisia KEGA

    • Šimonek, J. a kol.: Štandardy koordinačných schopností pre športovo talentovanú mládež (športové školy, športové triedy, kluby). Riešené jan. 2005 – dec. 2007, č. 3/3022/05.  Spoluriešitelia: Koštial, Lednický, Doležajová.

    Výskumné projekty riešené v roku 2006 na FTVŠ UK

    Komisia VEGA

    • Hellebrandt, V. a kol.: Vplyv športových aktivít v prírode na harmonický rozvoj osobnosti stredoškolskej a VŠ mládeže. Riešené jan. 2004 – dec. 2006, č.1/1394/04. Spoluriešitelia: Thurzová, Belás, Blahutová, Kutlík, Leška, Orviský, Pach, Petrovič, Zaťko, Zídek.
    • Holienka, M. a kol.: Diagnostikovanie rýchlostných, rýchlostno-silových a rýchlostno-reakčných schopností v individuálnych a kolektívnych športových hrách. Riešené jan. 2004 – dec. 2006, č. 1/1397/04. Spoluriešitelia: Peráček, Pakusza, Tarkovič, Tománek, Zapletalová, Mačura, Melišová, Zaťková, Tóth, Výboh.
    • Moravec, R. a kol.: Individualizácia pohybového zaťaženia v súvislosti s aktuálnym stavom funkčnej, motorickej trénovanosti a prostriedkami regenerácie u vrcholových a rekreačných športovcov. Riešené jan. 2004 – dec. 2006, č. 1/1396/04. Spoluriešitelia: Aneštík, Argaj, Lednický, Koštial, Medeková, Nôta, Petrovič, Přidal, Psalman, Vanderka, Vavák, Tománek + mimofakultní: Bobrík, Benko, Lendel.
    • Oborný, J. a kol.: Axiologické a sociálne aspekty športu a športovania. Riešené jan. 2004 – dec. 2006, č. 1/1411/04. Spoluriešitelia: Leška, Kasa,Grexa, Šmidkeová, Alexyová, Džadoň, Marušinec + mimofakultní: Mladá, Sekot.
    • Kasa, J. a kol.: Terminologické a metodologické rámce štruktúry poznania vo vedách o športe (so zameraním na vedné odbory športovej kinantropológie, edukológie a humanistiky). Riešené: jan. 2005 – dec. 2007, č. 1/2511/05. Spoluriešitelia: Labudová, Kutlík, Leško, Leška, Grexa, Macejková, Binovský, Holienka, Kampmiller, Hellebrandt, Hamar, Štulrajter, Oborný, Melicher, Seman, Blicha, Macková, Duvač + mimofakultný: Švec.
    • Leška, D. a kol.: Športový manažment na úrovni orgánov miestnej a regionálnej verejnej správy na Slovensku. Riešené: jan. 2005 – dec. 2007, č. 1/2526/05. Spoluriešitelia: Oborný, Sakáčová, Seman, Hospodárová, Alexyová, Grosz, Doroš
    • Leško, M. a kol.: Chôdza v živote súčasného človeka z aspektov kinantropológie. Riešené: jan. 2005 – dec. 2007, č. 1/2509/05. Spoluriešitelia: Slamka, Kutlík, Marková, Bačkayová, Duchoslav + mimofakultní: Sojáková.
    • Medeková, H.: Vplyv pohybovej aktivity na somatický, motorický a psycho-sociálny rozvoj človeka. Riešené: jan. 2005 – dec. 2007, č.1/2512/05. Spoluriešitelia: Zapletalová, Hamar, Lipková, Šelingerová, Pavlíková, Kyselovičová, Macejková, Marková, Tóthová, Benčuriková, Kováčová, Záhorec, Scholzová, Zemková + mimofakultná - Kanásová
    • Psalman, V. a kol.: Teoretické a metodologické problémy explanácie pohybových predpokladov v telesnej výchove a športe (so zameraním na koordinačné schopnosti). Riešené: jan. 2005 – dec. 2007, č. 1/2510/05. Spoluriešitelia: Zemková, Štulrajter, Bohmerová, Žák, Duvač, Urbanová + mimofakultní: Baláž, Balatka, Kundis, Lipták, Ryba, Pecník.
    • Šelingerová, M.: Determinácia športového talentu z hľadiska somatických a motorických dispozícií v populácii predpubertálneho a pubertálneho veku. Riešené: jan. 2005 – dec. 2007, č. 1/2534/05. Spoluriešitelia: Šelinger, Thurzová, Moravec, Zapletalová, Zaťková, Laczo, Marčeková, Koštial, Sedláček, Cihová + mimofakultní: Berčík, Bohucká, Broďáni, Hanuláková, Palariková, Chebeň, Ruttkayová.
    • Zemková, E. a kol.: Dynamická posturografia vo funkčnej diagnostike športovcov a osôb so zhoršenou koordináciou. Riešené jan. 2005 – dec. 2007, č. 1/2508/05. Spoluriešitelia: Hamar, Schickhofer, Lipková, Bohmerová, Gažovič, Záhorec, Grmanová, Kuthanová, Thurzová + mimofakultní: Dzurenková, Marček, Blomqvist, Konttinen, Mononen, Viitasalo, Hannola, Jaana.
    • Grexa, J. a kol.: Šport v Slovenskej republike na prahu 21. storočia – východiská a prognózy Riešené jan. 2006 – dec.2008, č. 1/3699/06. Spoluriešitelia: Seman, Grosz + mimofakultní Alexyová, Blicha, Doroš, Macková.
    • Kampmiller, T. a kol.: Optimalizácia pohybovej štruktúry z hľadiska distribúcie energie, práce a výkonu vo vybraných športových disciplínach. Riešené jan. 2006 – dec. 2008, č. 1/3682/06. Spoluriešitelia: Vanderka, Slamka, Hamar, Koštial, Cihová, Tonkovičová, Šelingerová + mimofakultní: Čoh, Petrovič, Vindušková.
    • Koštial, J. a kol: Štruktúra tréningového zaťaženia so zameraním na rozvoj špeciálnych schopností pri formovaní adaptačného efektu u vrcholových a talentovaných pretekárov vo vybraných športových odvetviach. Riešené: jan. 2006 – dec. 2008, č. 1/3690/06. Spoluriešitelia:Laczo, Kampmiller, Vanderka, Sedláček, Holienka, Šelingerová, Schickhofer, Gažovič, Lednický, Vavák, Tóth, Cihová, Peráček, Aneštík,, Bérešová, Cupák, Čuvala, Petrovič + mimofakultný: Procházka.
    • Labudová, J. a kol.: Inovácia projektu školskej telesnej výchovy k zdraviu a kvalite edukovaného žiaka. Riešené: jan. 2006 – dec. 2008, č. 1/3697/06. Spoluriešitelia: Peráčková, Antala, Chromík, Tóthová, Melicher, Hajaš, Pavlíková, Lakóová, Tirpáková, Antošovská + mimofakultní: Lajčák, Bebčáková, Kanásová, Palovičová, Jankovská, Paugschová, Jančoková, Slezák, Lenková.
    • Sedláček, J. a kol.: Telesný rozvoj a pohybová výkonnosť školskej populácie na Slovensku. Riešené: jan. 2006 – dec. 2008, č. 1/3689/06. Spoluriešitelia: Moravec, Kampmiller, Antala Cihová, Šelingerová, Šelinger, Koštial, Lednický, Vanderka, Vavák, Doležajová + mimofakultní: Vilímová, Lakatošová, Hlaváčová, Rozim, Adamčák.
    • Záhorec, J. a kol.: Diagnostika (monitorovanie) silových parametrov v izokinetickom režime v plávaní, ich vzťak k športovému výkonu a využitie pri výbere pre plávanie. Riešené: jan. 2006 – dec. 2008, č. 1/3672/06. Spoluriešitelia: Macejková, Schickhofer, Kalečík, Masaryková, Pelikánová + mimofakultní: Čepová, Hlavatý

    Komisia KEGA

    • Labudová, J. a kol.: Obsahová a pojmoslovná báza študijného programu „Šport a zdravie“. Riešené jan. 2005 – dec. 2007, č. 3/3191/05. Spoluriešitelia: Medeková, Lipková, Hrčka, Kyselovičová, Pavlíková, Argaj, Šimonek, Tóthová.
    • Peráček, P.: Systém tvorby nových študijných programov pre I. a II. stupeň vysokoškolského vzdelávania v jednotlivých športových hrách a športových špecializáciách – Futbal, Hádzaná, Basketbal, Volejbal, Tenis a Ľadový hokej. Riešené: jan. 2004 – aug. 2006, č. 3/2024/04. Spoluriešitelia: Holienka, Argaj, Hianik, Mačura, Melišová, Pakusza, Přidal, Tarkovič, Tománek, Tóth, Výboh, Zapletalová, Zaťková.

    Výskumné projekty riešené v roku 2005 na FTVŠ UK

    Výskumné projekty medzinárodné

    • Hamar, D. a kol.:  Medizintechnische und sportwissenschaftliche Kooperation Bratislava – Wien  (Lekársko-technická a športovo-vedecká spolupráca Bratislava – Viedeň) – INTERREK III/A. Spoluriešitelia: prof Kern, Ilse Persi, Lukas Trimmel, Bill Walter, Schickhofer, Gažovič, Zemková, Kuthanová, Bohmerová.

    Výskumné projekty domáce

    Komisia VEGA

    • Hamar, D. a kol.: Vplyv sériovej  mechanickej proprioceptívnej stimulácie na parametre svalovej kontrakcie a účinnosť silového tréningu. Riešené jan. 2002 – dec. 2005, č. 1/9192/02. Spoluriešitelia: Kuthanová Schickhofer, Gažovič, Zemková, Vanderka, Pátek, Kampmiller  + mimofakultní: Baron, Bachl, Tchang.
    • Labudová, J. a kol.: Tvorba nových projektov školskej telesnej výchovy a športu pre národný program výchovy a vzdelávania v SR. Riešené: jan. 2003 – dec. 2005, č. 1/0228/03. Spoluriešitelia:  Kasa,  Peráčková, Chromík, Majerský, Pavlíková, Antala, Marková, Melicher, Puškáčová , Hurtíková, Petrušová + mimofakultní: Kanásová, Halmová, Holotová, Čillík, Slezák, Jarembáková, Urvayová, Broniš, Junger, Bebčáková, Šimonek, Gorner.
    • Macejková, Y. a kol.: Štruktúra pohybových aktivít vo vodnom prostredí a ich účinnosť. Riešené jan. 2003 – dec. 2005, č. 1/0125/03. Spoluriešitelia: Medeková, Labudová Jana, Benčuriková, Baran, Kalečík, Kováčová Eleonóra, Masaryková, Ondrušová, Strešková + mimofakultní: Svozil, Čechovská, Čepová.
    • Sedláček, J. a kol.: Zmeny biomechanickej štruktúry pohybovej činnosti v priebehu dlhodobej prípravy vrcholových športovcov s prihliadnutím na somatické charakteristiky. Riešené: jan. 2003 – dec. 2005, č. 1/0239/03. Spoluriešitelia: Koštial, Kampmiller, Moravec, Dremmelová, Laczo, Lednický, Leško, Strešková, Slamka, Šelinger, Šelingerová, Vanderka, Vavák, Pátek, Nedelický, Mačura + mimofakultní: Čoh, Jošt, Vindušková, Čillík, Snopko.
    • Hellebrandt, V. a kol.: Vplyv športových aktivít v prírode na harmonický rozvoj osobnosti stredoškolskej a VŠ mládeže. Riešené jan. 2004 – dec. 2006, č.1/1394/04. Spoluriešitelia: Thurzová, Belás, Blahutová, Kutlík, Leška, Orviský, Pach, Petrovič, Zaťko, Zídek.
    • Moravec, R. a kol.: Individualizácia pohybového zaťaženia v súvislosti s aktuálnym stavom funkčnej, motorickej trénovanosti a prostriedkami regenerácie u vrcholových a rekreačných športovcov. Riešené jan. 2004 – dec. 2006, č. 1/1396/04. Spoluriešitelia: Aneštík, Argaj, Lednický, Koštial, Medeková, Nôta, Petrovič, Přidal, Psalman, Vanderka, Vavák, Tománek + mimofakultní: Bobrík, Benko, Lendel.
    • Holienka, M. a kol.: Diagnostikovanie rýchlostných, rýchlostno-silových a rýchlostno-reakčných schopností v individuálnych a kolektívnych športových hrách. Riešené jan. 2004 – dec. 2006, č. 1/1397/04. Spoluriešitelia: Peráček, Pakusza, Tarkovič, Tománek, Zapletalová, Mačura, Melišová, Zaťková, Tóth, Výboh.
    • Oborný, J. a kol.: Axiologické a sociálne aspekty športu a športovania. Riešené jan. 2004 – dec. 2006, č. 1/1411/04. Spoluriešitelia: Leška, Kasa,Grexa, Šmidkeová, Alexyová, Džadoň, Marušinec + mimofakultní: Mladá, Sekot.
    • Psalman, V. a kol.: Teoretické a metodologické problémy explanácie pohybových predpokladov v telesnej výchove a športe (so zameraním na koordinačné schopnosti). Riešené: jan. 2005 – dec. 2007, č. 1/2510/05. Spoluriešitelia: Zemková, Štulrajter, Bohmerová, Žák, Duvač, Urbanová + mimofakultní: Baláž, Balatka, Kundis, Lipták, Ryba, Pecník.
    • Kasa, J. a kol.: Terminologické a metodologické rámce štruktúry poznania vo vedách o športe (so zameraním na vedné odbory športovej kinantropológie, edukológie a humanistiky). Riešené: jan. 2005 – dec. 2007, č. 1/2511/05. Spoluriešitelia: Labudová, Kutlík, Leško, Leška, Grexa, Macejková, Binovský, Holienka, Kampmiller, Hellebrandt, Hamar, Štulrajter, Oborný, Melicher, Seman, Blicha, Macková, Duvač + mimofakultný: Švec.
    • Leška, D. a kol.: Športový manažment na úrovni orgánov miestnej a regionálnej verejnej správy na Slovensku. Riešené: jan. 2005 – dec. 2007, č. 1/2526/05. Spoluriešitelia: Oborný, Sakáčová, Seman, Hospodárová, Alexyová, Grosz, Doroš
    • Leško, M. a kol.: Chôdza v živote súčasného človeka z aspektov kinantropológie. Riešené: jan. 2005 – dec. 2007,  č. 1/2509/05. Spoluriešitelia: Slamka, Kutlík, Marková, Bačkayová, Duchoslav + mimofakultní: Sojáková.
    • Medeková, H.: Vplyv pohybovej aktivity na somatický, motorický a psycho-sociálny rozvoj človeka. Riešené: jan. 2005 – dec. 2007, č.1/2512/05. Spoluriešitelia: Zapletalová, Hamar, Lipková, Šelingerová, Pavlíková, Kyselovičová, Macejková, Marková, Tóthová, Benčuriková, Kováčová, Záhorec, Scholzová, Zemková + mimofakultná - Kanásová
    • Šelingerová, M.: Determinácia športového talentu z hľadiska somatických a motorických dispozícií v populácii predpubertálneho a pubertálneho veku. Riešené: jan. 2005 – dec. 2007, č. 1/2534/05. Spoluriešitelia: Šelinger, Thurzová, Moravec, Zapletalová, Zaťková, Laczo, Marčeková, Koštial, Sedláček, Cihová + mimofakultní: Berčík, Bohucká, Broďáni, Hanuláková, Palariková, Chebeň, Ruttkayová.
    • Zemková, E. a kol.: Dynamická posturografia vo funkčnej diagnostike športovcov a osôb so zhoršenou koordináciou. Riešené jan. 2005 – dec. 2007,  č. 1/2508/05. Spoluriešitelia: Hamar, Schickhofer, Lipková, Bohmerová, Gažovič, Záhorec, Grmanová, Kuthanová, Thurzová + mimofakultní: Dzurenková, Marček, Blomqvist, Konttinen, Mononen, Viitasalo, Hannola, Jaana.

    Komisia KEGA

    • Labudová, J. a kol.: Obsahová a pojmoslovná báza študijného programu „Šport a zdravie“. Riešené jan. 2005 – dec. 2007, č. ? Spoluriešitelia: Medeková, Lipková, Hrčka, Kyselovičová, Pavlíková, Argaj, Šimonek, Tóthová.
    • Peráček, P.: Systém tvorby nových študijných programov pre I. a II. stupeň vysokoškolského vzdelávania v jednotlivých športových hrách  a športových špecializáciách – Futbal, Hádzaná, Basketbal, Volejbal, Tenis a Ľadový hokej. Riešené: jan. 2004 – aug. 2006, č. 3/2024/04. Spoluriešitelia: Holienka, Argaj, Hianik, Mačura, Melišová, Pakusza, Přidal, Tarkovič, Tománek, Tóth, Výboh, Zapletalová, Zaťková.

     

    Projekty riešené v spolupráci s NŠC

    • Schickhofer, P. a kol.: Optimalizácia veľkosti odporu a intervalov zaťaženia a odpočinku pri silovom tréningu zameranom na rozvoj výbušnej sily. Riešené: 2005 – 2007. Spoluriešitelia: Zemková + mimofakultní: Aneštík + pracovníci FTVŠ UK, doktorandi a študenti na riešenie čiastkových úloh.
    • Zemková, E. a kol.: Uplatnenie hypoxického zariadenia v športovej praxi. Riešené: 2005 – 2007. Spoluriešitelia: Schickhofer + mimofakultní: Aneštík + pracovníci FTVŠ UK, doktorandi a študenti na riešenie čiastkových úloh.
    • Zemková, E. a kol.: Vplyv rôznych cvičebných programov na parametre stability postoja. Riešené: 2005 – 2007. Spoluriešitelia: Schickhofer + mimofakultní: Sojáková, Čechvala, Dzurenková + pracovníci  FTVŠ UK, doktorandi a študenti na riešenie čiastkových úloh.

     

    Projekty SAV, rezortné, univerzitné, fakultné úlohy

    Fakultné výskumné úlohy

    • Binovský, A. a kol.: Somatický vývoj mladých športovcov. Riešené: jan. 2003 – dec. 2005. Spoluriešitelia: Mikulová, Žák.
    • Oborný, J. a kol: Projekcia hlavných úloh formovania štátneho občianstva a občianstva Európskej únie v pedagogickom procese pri uskutočňovaní študijného programu „Humanitné štúdie občianstva“. Fakultná úloha. Schválené na katedre výchovy k občianstvu a jazykov 29.11.2004. Riešené: 2005 – 2008. Spoluriešitelia: Leška, Vrabcová, Sakáčová, Šmidkeová, Marušinec, Kuzma, Grosz, Blicha, Pavlíková, Dudláková, Ružičková, Rychtáriková

     

    Výskumné projekty riešené na iných pracoviskách s participáciou pracovníkov FTVŠ UK

    Komisia VEGA

    • Feč, K. a kol.:  Prognózovanie výkonnosti v športe na základe biomechanickej analýzy športového pohybu. Riešené jan. 2005 –  dec. 2007, č. 1/2544/05. Spoluriešitelia: Leško
    • Mistrík, E. a kol.: Kurikulárna transformácie všeobecnovzdelávacej zložky stredoškolského vzdelávania v procese prípravy mládeže pre požiadavky trhu práce. Grantová úloha európskeho sociálneho fondu. Riešené 2004 – 2006. Spoluriešiteľka: Sakáčová

    Komisia KEGA

    • Gvozdiaková, A. a kol.: Mitochondriálna medicína a regenerácia. Riešené: jan. 2004 –  dec. 2006, č. ? Spoluriešitelia: Pecháň, Lipková, Kucharská, Medeková. Projekt sa rieši na LF UK.
    • Mráz, P. a kol.: Anatómia ľudského tela. Riešené jan. 2002 – dec. 2006, č. 3/0199/2. Spoluriešitelia: Ruttkayová, Nedecká, Osvaldová, Holomáňová, Binovský. Projekt sa rieši na LF UK.

     

    Výskumné projekty riešené v roku 2005 na FTVŠ UK

    Komisia VEGA

    • Psalman, V. a kol.: Teoretické a metodologické problémy explanácie pohybových predpokladov v telesnej výchove a športe (so zameraním na koordinačné schopnosti). Riešené: jan. 2005 – dec. 2007, č. 1/2510/05. Spoluriešitelia: Zemková, Štulrajter, Bohmerová, Žák, Duvač, Urbanová + mimofakultní: Baláž, Balatka, Kundis, Lipták, Ryba, Pecník.
    • Kasa, J. a kol.: Terminologické a metodologické rámce štruktúry poznania vo vedách o športe (so zameraním na vedné odbory športovej kinantropológie, edukológie a humanistiky). Riešené: jan. 2005 – dec. 2007, č. 1/2511/05. Spoluriešitelia: Labudová, Kutlík, Leško, Leška, Grexa, Macejková, Binovský, Holienka, Kampmiller, Hellebrandt, Hamar, Štulrajter, Oborný, Melicher, Seman, Blicha, Macková, Duvač + mimofakultný: Švec.
    • Leška, D. a kol.: Športový manažment na úrovni orgánov miestnej a regionálnej  verejnej správy na Slovensku. Riešené: jan. 2005 – dec. 2007, č. 1/2526/05. Spoluriešitelia: Oborný, Sakáčová, Seman, Hospodárová, Alexyová, Grosz, Doroš
    • Leško, M. a kol.: Chôdza v živote súčasného človeka z aspektov kinantropológie. Riešené: jan. 2005 – dec. 2007,  č. 1/2509/05. Spoluriešitelia: Slamka, Kutlík, Marková, Bačkayová, Duchoslav + mimofakultní: Sojáková.
    • Medeková, H.: Vplyv pohybovej aktivity na somatický, motorický a psycho-sociálny rozvoj človeka. Riešené: jan. 2005 – dec. 2007, č.1/2512/05. Spoluriešitelia: Zapletalová, Hamar, Lipková, Šelingerová, Pavlíková, Kyselovičová, Macejková, Marková, Tóthová, Benčuriková, Kováčová, Záhorec, Scholzová, Zemková + mimofakultná - Kanásová
    • Šelingerová, M.: Determinácia športového talentu z hľadiska somatických a motorických dispozícií v populácii predpubertálneho a pubertálneho veku. Riešené: jan. 2005 – dec. 2007, č. 1/2534/05. Spoluriešitelia: Šelinger, Thurzová, Moravec, Zapletalová, Zaťková, Laczo, Marčeková, Koštial, Sedláček, Cihová + mimofakultní: Berčík, Bohucká, Broďáni, Hanuláková, Palariková, Chebeň, Ruttkayová.
    • Zemková, E. a kol.: Dynamická posturografia vo funkčnej diagnostike športovcov a osôb so zhoršenou koordináciou. Riešené jan. 2005 – dec. 2007,  č. 1/2508/05. Spoluriešitelia: Hamar, Schickhofer, Lipková, Bohmerová, Gažovič, Záhorec, Grmanová, Kuthanová, Thurzová + mimofakultní: Dzurenková, Marček, Blomqvist, Konttinen, Mononen, Viitasalo, Hannola, Jaana.

    Komisia KEGA

    • Labudová, J. a kol.: Obsahová a pojmoslovná báza študijného programu „Šport a zdravie“. Riešené jan. 2005 – dec. 2007, č. ? Spoluriešitelia: Medeková, Lipková, Hrčka, Kyselovičová, Pavlíková, Argaj, Šimonek, Tóthová.

    Výskumné projekty riešené v roku 2004 na FTVŠ UK

    Výskumné projekty medzinárodné

    • Hamar, D. a kol.: Medizintechnische und sportwissenschaftliche Kooperation Bratislava -
     Wien (Lekársko-technická a športovo-vedecká spolupráca Bratislava - Viedeň) - INTERREK III/A. Spoluriešitelia: prof. Kern, Ilse Persi, Lukas Trimmel, Bill Walter, Schickhofer, Gažovič, Zemková, Kuthanová, Bohmerová. Pridelené fin. prostriedky: 2 500 EUR -Bežné výdavky: 368 Eur, kapitálové: 2000 Eur

    Výskumné projekty domáce

    Komisia VEGA

    • Hamar, D. a kol.: Vplyv sériovej mechanickej proprioceptívnej stimulácie na parametre svalovej kontrakcie a účinnosť silového tréningu. Riešené jan. 2002 - dec. 2005, č. 1/9192/02, spoluriešitelia: Kuthanová Schickhofer, Gažovič, Zemková, Vanderka, Pátek, Kampmiller + mimofakultní: Baron, Bachl, Tchang
    • Labudová, J. a kol.: Tvorba nových projektov školskej telesnej výchovy a športu pre národný program výchovy a vzdelávania v SR. Riešené: jan. 2003 - dec. 2005, č. 1/0228/03, spoluriešitelia: Kasa, Peráčková, Chromík, Majerský, Pavlíková, Antala, Marková, Melicher, Puškáčová , Hurtíková, Petrušová + mimofakultní: Kanásová, Halmová, Holotová, Čillík, Slezák, Jarembáková, Urvayová, Broniš, Junger, Bebčáková,
     Šimonek, Gorner
    • Macejková, Y. a kol.: Štruktúra pohybových aktivít vo vodnom prostredí a ich účinnosť. Riešené jan. 2003 - dec. 2005, č. 1/0125/03. Spoluriešitelia: Medeková, Labudová Jana, Benčuriková, Baran, Kalečík, Kováčová Eleonóra, Procházka, Ondrušová, Strešková + mimofakultní: Svozil, Čechovská
    • Sedláček, J. a kol.: Zmeny biomechanickej štruktúry pohybovej činnosti v priebehu dlhodobej prípravy vrcholových športovcov s prihliadnutím na somatické charakteristiky. Riešené: jan. 2003 - dec. 2005, č. 1/0239/03. Spoluriešitelia: Koštial, Kampmiller,
     Moravec, Dremmelová, Laczo, Lednický, Leško, Strešková, Slamka, Šelinger, Šelingerová, Vanderka, Vavák, Pátek, Nedelický, Mačura + mimofakultní: Čoh, Jošt, Vindušková, Čillík, Snopko
    • Šelingerová, M. a kol.: Sledovanie rozvoja pohybových schopností a výkonnostného rastu športovo talentovaných detí a mládeže v závislosti od ich biologickej zrelosti. Riešené jan. 2000 - dec. 2004, č. 1/7205/20. Spoluriešitelia: Moravec, Koštial, Sedláček, Zapletalová, Dremmelová, Hruškovičová, Marčeková + mimofakultní: Neščáková, Chebeň, Hiadlovský, Jankovská, Hanuláková, Révayová, Palariková, Hála, Broďáni, Maniačková, Bohucká, Kovács
    • Hellebrandt, V. a kol.: Vplyv športových aktivít v prírode na harmonický rozvoj osobnosti stredoškolskej a VŠ mládeže. Riešené jan. 2004 - dec. 2006, č.1/1394/04. Spoluriešitelia: Thurzová, Belás, Blahutová, Kutlík, Leška, Orviský, Pach, Petrovič, Zaťko, Zídek
    • Moravec, R. a kol.: Individualizácia pohybového zaťaženia v súvislosti s aktuálnym stavom funkčnej, motorickej trénovanosti a prostriedkami regenerácie u vrcholových a rekreačných športovcov. Riešené jan. 2004 - dec. 2006, č. 1/1396/04. Spoluriešitelia: Aneštík, Argaj, Lednický, Koštial, Medeková, Nôta, Petrovič, Přidal, Psalman, Vanderka, Vavák, Tománek + mimofakultní: Bobrík, Benko, Lendel
    • Holienka, M. a kol.: Diagnostikovanie rýchlostných, rýchlostno-silových a rýchlostno - reakčných schopností v individuálnych a kolektívnych športových hrách. Riešené jan. 2004 - dec. 2006, č. 1/1397/04. Spoluriešitelia: Peráček, Pakusza, Tarkovič, Tománek, Zapletalová, Mačura, Melišová, Zaťková
    • Oborný, J. a kol.: Axiologické a sociálne aspekty športu a športovania. Riešené jan. 2004 - dec. 2006, č. ? Spoluriešitelia: Leška, Kasa, Grexa, Šmidkeová, Alexyová, Džadoň + mimofakultní: Mladá, Sekot

    Projekty SAV, rezortné, univerzitné, fakultné úlohy

    Fakultné výskumné úlohy

    • Binovský, A. a kol.: Somatický vývoj mladých športovcov. Riešené: jan. 2003 - dec. 2005. Spoluriešitelia: Mikulová, Žák

    Výskumné projekty riešené v roku 2003 na FTVŠ UK

    Výskumné projekty medzinárodné

    • Grexa, J. - zodpovedný riešiteľ v SR Slovensko - českej medzivládnej vedecko - technickej spolupráce, č. projektu 087/024 "Vplyv Sokola na česko-slovenské vzťahy". Riešené: 2002 - 2003. Spoluriešiteľ: Doroš. (Zodpovedný riešiteľ v ČR - Hodaň.)
    • Labudová, J. - koordinátor za Slovensko. Thematic Network Európskej únie 1999 - 2003 Educational and Social Integration of Persons with a Handicap Through Adapted Physical Activity. Spolupracovníci: Labudová, Marková, Majerský, Puškáčová, Kyselovičová, Šimonek, Peráčková, Melicher, Tóthová, Pavlíková, Chromík, Baríneková, Antala + mimofakultní: Potočný, Trnovský, Mericač. 00025 - CP- 1 - 99 - 1 - BE - ERASMUS - ETNE
    • Hamar, D. a kol.: Medizintechnische und sportwissenschaftliche Kooperation Bratislava -
     Wien (Lekársko-technická a športovo-vedecká spolupráca Bratislava - Viedeň) - INTERREK III/A. Spoluriešitelia: prof Kern, Ilse Persi, Lukas Trimmel, Bill Walter, Schickhofer, Gažovič, Zemková, Kuthanová, Bohmerová. Pridelené fin. prostriedky: 2 500 EURO - Bežné výdavky: 368 Euro, kapitálové: 2000 Euro

    Výskumné projekty domáce

    Komisia VEGA

    • Hamar, D. a kol.: Vplyv sériovej mechanickej proprioceptívnej stimulácie na parametre svalovej kontrakcie a účinnosť silového tréningu. Riešené jan. 2002 - dec. 2005, č. 1/9192/02, spoluriešitelia: Kuthanová Schickhofer, Gažovič, Zemková, Vanderka, Pátek, Kampmiller + mimofakultní: Baron, Bachl, Tchang
    • Labudová, J. a kol.: Tvorba nových projektov školskej telesnej výchovy a športu pre národný program výchovy a vzdelávania v SR. Riešené: jan. 2003 - dec. 2005, č.
     1/0228/03, spoluriešitelia: Kasa, Peráčková, Chromík, Majerský, Pavlíková, Antala, Marková, Melicher, Puškáčová , Hurtíková, Petrušová + mimofakultní: Kanásová, Halmová, Holotová, Čillík, Slezák, Jarembáková, Urvayová, Broniš, Junger, Bebčáková, Šimonek, Gorner
    • Labudová, J. a kol.: Vedecké pojmoslovie športovej edukológie a všeobecnej didaktiky. Spoluriešitelia: Pavlíková, Medeková, Marková, Mačura. Táto úloha je súčasťou úlohy: Švec, Š.: Teoreticko-metodologické základy vedeckého pojmoslovia v oblasti školstva. Riešené: 2001 - 2003, č. 1/8004/01
    • Macejková, Y. a kol.: Štruktúra pohybových aktivít vo vodnom prostredí a ich účinnosť. Riešené jan. 2003 - dec. 2005, č. 1/0125/03. Spoluriešitelia: Medeková, Labudová Jana, Benčuriková, Baran, Kalečík, Kováčová Eleonóra, Procházka, Ondrušová, Strešková + mimofakultní: Svozil, Čechovská
    • Sedláček, J. a kol.: Zmeny biomechanickej štruktúry pohybovej činnosti v priebehu dlhodobej prípravy vrcholových športovcov s prihliadnutím na somatické charakteristiky. Riešené: jan. 2003 - dec. 2005, č. 1/0239/03. Spoluriešitelia: Koštial, Kampmiller, Moravec, Dremmelová, Laczo, Lednický, Leško, Strešková, Slamka, Šelinger, Šelingerová, Vanderka, Vavák, Pátek, Nedelický, Mačura + mimofakultní: Čoh, Jošt, Vindušková, Čillík, Snopko
    • Šelingerová, M. a kol.: Sledovanie rozvoja pohybových schopností a výkonnostného rastu športovo talentovaných detí a mládeže v závislosti od ich biologickej zrelosti. Riešené jan. 2000 - dec. 2004, č. 1/7205/20. Spoluriešitelia: Moravec, Koštial, Sedláček, Zapletalová, Dremmelová, Hruškovičová, Marčeková + mimofakultní: Neščáková, Chebeň, Hiadlovský, Jankovská, Hanuláková, Révayová, Palariková, Hála, Broďáni, Maniačková, Bohucká, Kovács
    • Štulrajter, V. a kol.: Adaptácia srdcovo-cievneho a dýchacieho systému na telesné zaťaženie v športe a využitie získaných ukazovateľov v športovej praxi. Riešené: jan. 2000 - dec. 2003, č. 1/7284/2000. Spoluriešitelia: Scholzová, Ramacsay, Sedliak, Rozložník + mimofakultní: Styk, Leitner, Bachárová

    Projekty SAV, rezortné, univerzitné, fakultné úlohy

    Fakultné výskumné úlohy

    • Mačura, P. a kol.: English-Slovak and Slovak-English Sport. Dictionary. Riešené: júl 2001 - jún 2003. Spoluriešitelia: Binovský, Liška, Melišová, Tóth, Zapletalová, Tománek
    • Binovský, A. a kol.: Somatický vývoj mladých športovcov. Riešené: jan. 2003 - dec. 2005. Spoluriešitelia: Mikulová, Žák

    Výskumné projekty riešené v roku 2002 na FTVŠ UK

    Medzinárodné projekty

    • výskumné projekty
    • mobility, projekty rozvoja
     • CEEPUS - projekt stredoeur. univerzít REC - Labudová a kol.
     • SOKRATES - Univerzita Braganca, Univerzita Brémy, Univerzita Coruňa

    Výskumné projekty domáce

    Komisia VEGA n=10 získaných 478 Sk z toho BV285, KV193Sk

    • Moravec, R. a kol.: Optimalizácia tréningového zaťaženia vzhľadom na individuálne adaptačné reakcie organizmu a zmeny stavov športovca. riešené: jan. 2000 - dec. 2002, č. 1/7422/2000, spoluriešitelia: Aneštík, Sedláček, Argaj, Slamka, Benko, Tománek, Duchoslav, Vavák, Hamarová, Zrubák, Laczo, Lednický, Lipková, Medeková
    • Šelingerová M. a kol.: Sledovanie rozvoja pohybových schopností a výkonnostného rastu športovo talentovaných detí a mládeže v závislosti od biologickej zrelosti. riešené: jan. 2000 - dec. 2002, č. 1/7205/2000, spoluriešitelia: Šelinger, Moravec, Dremmelová, Koštial, Sedláček, Hrušková, Marčeková, Zapletalová, Havlíček, Kovács + mimo fakulty
    • Thurzová, E. a kol.: Funkčné, morfologické a motorické aspekty laterality mladých športovcov, ich aktualizácia a možnosti ovplyvnenia v športe. riešené: jan. 2000 - dec. 2002, č.1/7430/2000, spoluriešitelia: Hellebrandt, Štulrajter, Bínovský, Scholzová, Lipková, Mikulová, Ramacsay, Slamka, Miklánek, Pach, Leško, Sedliak
    • Štulrajter, V. a kol.: Adaptácia srdcovocievneho a dýchacieho systému na telesné zaťaženie v športe a využitie získaných ukazovateľov v športovej praxi. riešené: jan. 2000 - dec. 2002, č.1/7284/2000, spoluriešitelia: Scholzová, Ramacsay, Leitner, Styk, Bachárová
    • Labudová a kol.: Stratégia tvorby projektov telovýchovnej a športovej aktivity a overovanie ich účinnosti na telesnú a duševnú zdatnosť, na pohybový rozvoj populácie. riešené: jan. 2000-dec. 2002, č.1/7453/2000, spoluriešitelia: Havlíček, Kasa, Hrčka, Šimonek, Zrubák, Peráčková, Medeková, Ramacsay, Kováčová, Marková, Tothová, Hurtíková
    • Leška, D. a kol.: Športové aktivity v hodnotovom systéme jednotlivých sociálnych skupín na Slovensku, riešené: jan. 2000-dec. 2002, č.1/7103/2000, spoluriešitelia: Oborný, Hospodárová, Grosz, Rehák
    • Hamar D.a kol.: Vplyv sériovej mechanickej proprireceptívnej stimulácie na parametre svalovej kontrakcie a účinnosť silového tréningu. 1/91921/02. Riešené jan. 2002 - dec. 2005, spoluriešitelia:. 1998 - dec. 2000, č. 1/5088/98, spoluriešitelia: Kuthanová, Schichofer, Gažovič

    Projekty KEGA - Komisie pre tvorbu učebníc, učebných textov, didaktických pomôcok a metodík v školstve

    • Grexa, J. a kol. : Formovanie športovej humanistiky a jej podiel na profilácii štúdia športových pedagógov. č. 66-1999, riešené 2000-2002, spoluriešitelia: Oborný, Sakáčová, Blicha, Hospodárová, Grosz, Leška, Kuzma, Šmitkeová, Vrabcová, Rychtáriková, Ružičková
    • Melicher, A. a kol.: Tvorba kinogramov a videoprogramov aplikácie štandardov telesnej výchovy žiakov stredných škôl. č. ?, riešené: 2001-2003, spoluriešitelia: Varga, G., Leško, Zapletalová, Strešková, Argaj, Macejková, Kyselovičová, Holienka, Zaťková, Sedláček

    Projekty SAV, rezortné, univerzitné, fakultné úlohy

    • Duchoslav, L.: Analýza súčasného stavu informačného a komunikačného prostredia. FÚ, Projekt vypracovaný. Obdobie riešenia: 2000-2002.
    • Mačura a kol.: Ang.- slovenský a slov.- ang. špotový slovník. FÚ, Projekt vypracovaný. 2001-2002.

    Výskumné projekty riešené v roku 2001 na FTVŠ UK

    Medzinárodné projekty

    Výskumné projekty

    • Frömel, K. a kol.: Třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy v systému výchovy a vzdělávání. grant FTK PU, MŠ ČR, riešené 2000 - 2002, č.: LS 20 007. - Moravec
    • Jung, J. a kol.: Vzdelávanie dospelých v krajinách strednej a východnej Europy. Grant MŠ Slovinska a Rakúska, riešené 1999-2001, spoluriešiteľ za SR: Kips

    Mobility, projekty rozvoja

    • CEEPUS - projekt stredoeur. univerzít REC - Labudová a kol. - EURO 900 UK, Min. živ. prostredia a MŠSR: Podpora trvalo udržovateľného rozvoja v SR - riešitelia: - za FTVŠ UK, Vrabcová
    • European network of sport - kreditný systém - členstvo fakulty bez projektu

    Výskumné projekty domáce

    Komisia VEGA n=10 získaných 478 Sk z toho BV285, KV193Sk

    • Koštial, J. a kol.: Štruktúra a modelovanie kinematických a dynamických ukazovateľov techniky. riešené: jan. 1999 - dec. 2001, č.1/6113/99, spoluriešitelia: T. Kampmiller, D. Dremmelová, E. Laczo, A. Lednický, R. Moravec, J. Sedlaček, M. Slamka, P. Šelinger, M. Šelingerová, M. Vanderka, I. Varga, M. Vavák
    • Peráček, P. kol.: Tvorba modelov tréningového zaťaženia pre rozvoj adekvátnych kapacít bioenergetického zaťaženia herného výkonu v športových hrách. riešené: jan. 1999 - dec. 2001, č.2/6113/99, spoluriešitelia: Kačáni, V. Zaťková, P. Mačura, I. Tóth, O. Gažovič, M.. Holienka.
    • Moravec, R. a kol.: Optimalizácia tréningového zaťaženia vzhľadom na individuálne adaptačné reakcie organizmu a zmeny stavov športovca. riešené: jan. 2000 - dec. 2002, č. 1/7422/2000, spoluriešitelia: Aneštík, Sedláček, Argaj, Slamka, Benko, Tománek, Duchoslav, Vavák, Hamarová, Zrubák, Laczo, Lednický, Lipková, Medeková
    • Šelingerová M. a kol.: Sledovanie rozvoja pohybových schopností a výkonnostného rastu športovo talentovaných detí a mládeže v závislosti od biologickej zrelosti. riešené: jan. 2000 - dec. 2002, č. 1/7205/2000, spoluriešitelia: Šelinger, Moravec, Dremmelová, Koštial, Sedláček, Hrušková, Marčeková, Zapletalová, Havlíček, Kovács + mimo fakulty
    • Thurzová, E. a kol.: Funkčné, morfologické a motorické aspekty laterarity mladých športovcov, ich aktualizácia a možnosti ovplyvnenia v športe. riešené: jan. 2000 - dec. 2002, č.1/7430/2000, spoluriešitelia: Hellebrandt, Štulrajter, Bínovský, Scholzová, Lipková, Mikulová, Ramacsay, Slamka, Miklánek, Pach, Leško, Sedliak
    • Štulrajter, V. a kol.: Adaptácia srdcovocievneho a dýchacieho systému na telesné zaťaženie v športe a využitie získaných ukazovateľov v športovej praxi. riešené: jan. 2000 - dec. 2002, č.1/7284/2000, spoluriešitelia: Scholzová, Ramacsay, Leitner, Styk, Bachárová
    • Labudová a kol.: Stratégia tvorby projektov telovýchovnej a športovej aktivity a overovanie ich účinnosti na telesnú a duševnú zdatnosť, na pohybový rozvoj populácie. riešené: jan. 2000-dec. 2002, č.1/7453/2000, spoluriešitelia: Havlíček, Kasa, Hrčka, Šimonek, Zrubák, Peráčková, Medeková, Ramacsay, Kováčová, Marková, Tothová, Hurtíková
    • Leška, D. a kol.: Športové aktivity v hodnotovom systéme jednotlivých sociálnych skupín na Slovensku, riešené: jan. 2000-dec. 2002, č.1/7103/2000, spoluriešitelia: Oborný, Hospodárová, Grosz, Rehák
    • Hamar, D. a kol.: Kardiorespiračná a metabolická odozva na rôzne formy silového zaťaženia. riešené: jan. 1998 - dec. 2000, 1/5084/98, spoluriešitelia: Ľ. Kamadel, O. Gažovič, P. Schickhofer, O. Kuthanová, R. Buček
    • Hamarová, Ľ.a kol.: Efekt zinových meditácií na vybrané psychologické charakteristiky a na metabolickú odozvu na zaťaženie. riešené: jan. 1998 - dec. 2000, č. 1/5088/98, spoluriešitelia: D. Hamar, P. Peráček, J. Peráčková, O. Gažovič, O. Kuthanová
    • Hamar D.a kol.: Vplyv sériovej mechanickej proprireceptívnej stimulácie na parametre svalovej kontrakcie a účinnosť silového tréningu.

    Projekty KEGA - Komisie pre tvorbu učebníc, učebných textov, didaktických pomôcok a metodík v školstve

    • Grexa, J. a kol. : Formovanie športovej humanistiky a jej podiel na profilácii štúdia športových pedagógov. č. 66-1999, riešené 2000-2002, spoluriešitelia: Oborný, Sakáčová, Blicha, Hospodárová, Grosz, Leška, Kuzma, Šmitkeová, Vrabcová, Rychtáriková, Ružičková
    • Melicher, A. a kol.: Tvorba kinogramov a videoprogramov aplikácie štandardov telesnej výchovy žiakov stredných škôl. č. ?, riešené: 2001-2003, spoluriešitelia: Varga, G., Leško, Zapletalová, Strešková, Argaj, Macejková, Kyselovičová, Holienka, Zaťková, Sedláček,

    Projekty SAV, rezortné, univerzitné, fakultné úlohy

    • Duchoslav, L.: Analýza súčasného stavu informačného a komunikačného prostredia. FÚ, Projekt vypracovaný. Obdobie riešenia: 2000-2002.
    • Mačura a kol.: Ang.- slovenský a slov.- ang. špotový slovník. FÚ, Projekt vypracovaný. 2001-2002.