Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Abecedný zoznam zamestnancov FTVŠ UK

Abecedný zoznam zamestnancov FTVŠ UK z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

Banafsheh Amiri

Fakulta telesnej výchovy a športu UK
Doktorand (2.dVoS/AJ, denný)

doc. PaedDr. Branislav Antala, PhD.

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra športovej edukológie a športovej humanistiky
docent
Publikačná činnosť

PaedDr. Gustáv Argaj, PhD.

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra športových hier
odborný asistent
Publikačná činnosť

Mgr. Dušana Augustovičová, PhD.

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra atletiky
docent
Publikačná činnosť

Mgr. Michal Bábela, PhD.

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra športovej edukológie a športovej humanistiky
odborný asistent
Publikačná činnosť

Mgr. Miriam Babicová

Fakulta telesnej výchovy a športu UK
Doktorand (2.dVoS, denný)

Ing. Klára Babjaková

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Referát ďalších foriem vzdelávania
referent ďalších foriem vzdelávania

Mgr. Tibor Balga, PhD.

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra športovej edukológie a športovej humanistiky
odborný asistent
Publikačná činnosť

PaedDr. Igor Baran, PhD.

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra športov v prírode a plávania
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

PaedDr. Martin Belás, PhD.

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra športov v prírode a plávania
odborný asistent
Publikačná činnosť