Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Ubytovacie oddelenie

Ubytovacie oddelenie ŠD Lafranconi

Korešpondenčná adresa

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta telesnej výchovy a športu
Študentský domov Lafranconi
Nábr. arm. gen. L. Svobodu č. 9
814 69 Bratislava

e-mail:

Vedúca študentského domova

PhDr. Oľga PEŠTUKOVÁ
E-mail:olga.pestukova@uniba.sk
Tel.:+421 2 90179918
Mobil:+421 918 340 676
Klapka (VOIP):17 9918
Miestnosť:341

Pracovníčka oddelenia

Drahoslava ČIŽMÁZIOVÁ
E-mail:drahoslava.cizmaziova@uniba.sk
Mobil:+421 918 340 676
Miestnosť:341