Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Študijné oddelenie

Kontaktné dispozície:

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta telesnej výchovy a športu
Študijné oddelenie
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9
814 69 Bratislava

E-mail: sofsport.uniba.sk

Úradné hodinyPočas semestraPočas letných prázdnin
Pondelok:09:00 - 11:30
Utorok:12:30 - 14:3009:30 - 11:00
Streda:09:00 - 11:3009:30 - 11:00
Štvrtok:12:30 - 14:30

Vedúca študijného oddelenia - Prijímacie konanie Bc. a Mgr., externé štúdium, školné, štipendiá.

MVDr. Ľudmila Blatná
E-mail:ludmila.blatnauniba.sk
Tel.:
+421 2 9017 9909
Mobil:+421 907 735 566
Klapka (VoIP):17 9909
Miestnosť:
 23
Úradné hodiny
Pondelok:09:00-11:30
Utorok:12:30-14:30
Streda:09:00-11:30
Štvrtok:12:30-14:30

Referát pre 1. rok bakalárskeho štúdia a magisterské štúdium

Marta Dybová
E-mail:marta.dybovauniba.sk
Tel.:
+421 2 9017 9908
Klapka (VoIP):17 9908
Miestnosť:
 24
Úradné hodinyPočas semestraPočas prázdnin
Pondelok:09:00-11:30
Utorok:12:30-14:3009:30-11:00
Streda:09:00-11:3009:30-11:00
Štvrtok:12:30-14:30

Referát pre 2. a 3. rok denného bakalárskeho štúdia

Ing. Klára Babjaková
E-mail:klara.babjakovauniba.sk
Tel.:
+421 2 9017 9907
Klapka (VoIP):17 9907
Miestnosť:
 24
Úradné hodinyPočas semestraPočas prázdnin
Pondelok:09:00-11:30
Utorok:12:30-14:3009:30-11:00
Streda:09:00-11:3009:30-11:00
Štvrtok:12:30-14:30

Referát ďalších foriem vzdelávania

E-mail:akademiafsport.uniba.sk
Viktória Mrzenová
E-mail:viktoria.mrzenovauniba.sk
Tel.:
+421 2 9017 9933
Klapka (VoIP):17 9933
Miestnosť:
 21
Úradné hodiny
Pondelok:09:00-14:00
Utorok:09:00-14:30
Streda:09:00-14:30
Štvrtok:09:00-14:30
Piatok:09:00-14:00

Referát sociálnej starostlivosti o študentov - štipendiá

Mgr. Renata Pavlovičová
E-mail:renata.pavlovicovauniba.sk
Tel.:
+421 2 9017 9916
Klapka (VoIP):17 9916
Miestnosť:
 19
Úradné hodiny
Pondelok:12:30-14:30
Utorok:09:30-11:30
Streda:09:30-11:3012:30-14:30
Štvrtok:Nestránkový deň
Piatok:09:30-11:30