Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Referát vedeckovýskumnej činnosti a doktorandského štúdia

Referát vedeckovýskumnej činnosti a doktorandského štúdia

Mgr. Eva Holienková
E-mail:eva.holienkovauniba.sk
Tel.:
+421 2 9017 9910
Klapka (VoIP):17 9910
Miestnosť:
 15
Úradné hodiny
Pondelok:09:00-11:30
Streda:09:00-11:30
Piatok:09:00-11:00