Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Elektronické publikácie


PUBLIKÁCIE │ ZÁKLADY ULTIMATE FRISBEE

VEDECKÉ MONOGRAFIE │ UČEBNÉ TEXTY │ KNIŽNÉ PUBLIKÁCIE

2021


2020

2019 

2018 

2017  


2016
 


2014


 

 

ACTA FACULTATIS EDUCATIONIS PHYSICAE UNIVERSITATIS COMENIANAE

ZBORNÍKY

2019

2018 

2017 


2016

2015 


2014
 

2013

2011


 

ZBORNÍKY VEDECKÝCH PRÁC KATEDRY ŠPORTOVÝCH HIER │ KATEDRY HIER │ FTVŠ UK

2021

 • zborník nebol vydaný


2020

 • zborník nebol vydaný


2019

 • zborník nebol vydaný


2018


2017
 

 • zborník nebol vydaný 


2016


2015


2014


2013
 

2012

  2011 


  2010


  2009


  2008

  2007


  2006


  2005


  2004


  ZBORNÍKY ŠVOČ │ ŠVOUČ │ ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ, ODBORNÁ A UMELECKÁ ČINNOSŤ

   


  ŠVOČ ŠVOUČ — FAKULTNÉ KOLO

  2020

            •  zborník nebol vydaný


  2019

            •  zborník nebol vydaný


  2018

            • STUDENT RESEARCH CONFERENCE 2018 : BRATISLAVA, 05 04 2018  E–zdroj


  2017

            • STUDENT RESEARCH CONFERENCE 2017 : BRATISLAVA, 06 04 2017  E–zdroj


  2016
            • 
  STUDENT RESEARCH CONFERENCE 2016 : BRATISLAVA, 14 01 2016  E-zdroj
   

  2015

            • ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA 2015 : BRATISLAVA, 09 04 2015  E-zdroj
   

  2014

            • ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA 2014 : BRATISLAVA, 09 04 2014  E–zdroj


  2013

            • ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA 2013 : BRATISLAVA, 18 04 2013  E–zdroj


  2012

            • ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ, ODBORNÁ A UMELECKÁ ČINNOSŤ – FAKULTNÁ KONFERENCIA : BRATISLAVA, 24 04 2012  E–zdroj

  2011

            • ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA NA FTVŠ UK BRATISLAVA 2011 : BRATISLAVA, 13 04 2011  E–zdroj

  2010

            • ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ A ODBORNÁ ČINNOSŤ : BRATISLAVA, 03 05 2010  E–zdroj

     ŠVOČ │ ŠVOUČ — CELOSLOVENSKÉ KOLO

  2017
    • ŠVUČ : Nitra .pdf 


  2016
    • ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ A UMELECKÁ KONFERENCIA VO VEDÁCH O ŠPORTE : BRATISLAVA, 03 05 2016 .pdf


  2013
    • ŠVOČ — VEDY O ŠPORTE : Nitra .pdf 


  2011
    •
  ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA — VEDY O ŠPORTE : Prešov .pdf

   


  ZBORNÍK PRÁC ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ AKTIVITY — FAKULTNÉ KOLO


  2012
    • 
  ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ AKTIVITA — VEDY O ŠPORTE : Banská Bystrica .pdf

   


  FIEP BULLETIN


  2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015,
  2014, 2013, 2012, 2009, 2008