Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Elektronické publikácie

Elektronické publikácie

PUBLIKÁCIE │ ZÁKLADY ULTIMATE FRISBEE

VEDECKÉ MONOGRAFIE │ UČEBNÉ TEXTY │ SKRIPTÁ │ KNIŽNÉ PUBLIKÁCIE


2022


2021


2020


2019
 


2018
 


2017  


2016
 


2015


2014


2013


2004


 

 

ACTA FACULTATIS EDUCATIONIS PHYSICAE UNIVERSITATIS COMENIANAE


do roku 2014 — ZBORNÍKActa Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae

od roku 2015 — ČASOPIS – Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis ISSN 0520-7371 eISSN 2585-8777

od roku 2023 — Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae – UKONČENIE VYDÁVANIA ČASOPISU


2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 20152014


2013


20122011 – 1966


ZBORNÍKY


2022


2019


2018
 


2017
 


2016


2015


2014
 


2013


2011

FIEP BULLETIN online

FIEPS - Kliknite na obrázok

2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000


FIEP Bulletin online (.pdf, eng, spa, por) ISSN 0256-6419 eISSN 2412-2688


ZBORNÍK VEDECKÝCH PRÁC KATEDRY HIER a KATEDRY ŠPORTOVÝCH HIER FTVŠ UK


2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2017

 • zborník nebol vydaný


2018


2017
 

 • zborník nebol vydaný 


2016


2015


2014


2013
 

2012


  2011
   


  2010


  2009


  2008

  2007


  2006


  2005


  2004


  ZBORNÍKY ŠVOČ │ ŠVOUČ │ ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ, ODBORNÁ A UMELECKÁ ČINNOSŤ


     ŠVOČ ŠVOUČ — FAKULTNÉ KOLO

  2023, 2022, 2021, 2020, 2019

  • zborník nebol vydaný


  2018


  2017

            • STUDENT RESEARCH CONFERENCE 2017 : BRATISLAVA, 06 04 2017  E–zdroj


  2016
            • 
  STUDENT RESEARCH CONFERENCE 2016 : BRATISLAVA, 14 01 2016  E-zdroj
   

  2015

            • ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA 2015 : BRATISLAVA, 09 04 2015  E-zdroj
   

  2014

            • ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA 2014 : BRATISLAVA, 09 04 2014  E–zdroj


  2013

            • ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA 2013 : BRATISLAVA, 18 04 2013  E–zdroj


  2012

            • ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ, ODBORNÁ A UMELECKÁ ČINNOSŤ – FAKULTNÁ KONFERENCIA : BRATISLAVA, 24 04 2012  E–zdroj

  2011

            • ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA NA FTVŠ UK BRATISLAVA 2011 : BRATISLAVA, 13 04 2011  E–zdroj

  2010

            • ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ A ODBORNÁ ČINNOSŤ : BRATISLAVA, 03 05 2010  E–zdroj

   


  ŠVOČ │ ŠVOUČ — CELOSLOVENSKÉ KOLO

  2017
    • ŠVUČ : Nitra .pdf 


  2016
    • ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ A UMELECKÁ KONFERENCIA VO VEDÁCH O ŠPORTE : BRATISLAVA, 03 05 2016 .pdf


  2013
    • ŠVOČ — VEDY O ŠPORTE : Nitra .pdf 


  2011
    •
  ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA — VEDY O ŠPORTE : Prešov .pdf

   


  ZBORNÍK PRÁC ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ AKTIVITY — FAKULTNÉ KOLO


  2012
    • 
  ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ AKTIVITA — VEDY O ŠPORTE : Banská Bystrica .pdf