Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Elektronické publikácie


PUBLIKÁCIE │ ZÁKLADY ULTIMATE FRISBEE

VEDECKÉ MONOGRAFIE │ UČEBNÉ TEXTY │ SKRIPTÁ │ KNIŽNÉ PUBLIKÁCIE

2022


2021


2020

2019 

2018 

2017  


2016
 


2015


2014


2013


2004


ACTA FACULTATIS EDUCATIONIS PHYSICAE UNIVERSITATIS COMENIANAE

ZBORNÍKY

2022


2019

2018 

2017 


2016

2015 


2014
 

2013

2011


 

ZBORNÍKY VEDECKÝCH PRÁC KATEDRY ŠPORTOVÝCH HIER │ KATEDRY HIER │ FTVŠ UK


2022, 2021, 2020, 2019

 • zborník nebol vydaný


2018


2017
 

 • zborník nebol vydaný 


2016


2015


2014


2013
 

2012

  2011 


  2010


  2009


  2008

  2007


  2006


  2005


  2004


  ZBORNÍKY ŠVOČ │ ŠVOUČ │ ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ, ODBORNÁ A UMELECKÁ ČINNOSŤ

   


  ŠVOČ ŠVOUČ — FAKULTNÉ KOLO

  2022, 2021, 2020, 2019

            •  zborník nebol vydaný


  2018

            • STUDENT RESEARCH CONFERENCE 2018 : BRATISLAVA, 05 04 2018  E–zdroj


  2017

            • STUDENT RESEARCH CONFERENCE 2017 : BRATISLAVA, 06 04 2017  E–zdroj


  2016
            • 
  STUDENT RESEARCH CONFERENCE 2016 : BRATISLAVA, 14 01 2016  E-zdroj
   

  2015

            • ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA 2015 : BRATISLAVA, 09 04 2015  E-zdroj
   

  2014

            • ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA 2014 : BRATISLAVA, 09 04 2014  E–zdroj


  2013

            • ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA 2013 : BRATISLAVA, 18 04 2013  E–zdroj


  2012

            • ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ, ODBORNÁ A UMELECKÁ ČINNOSŤ – FAKULTNÁ KONFERENCIA : BRATISLAVA, 24 04 2012  E–zdroj

  2011

            • ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA NA FTVŠ UK BRATISLAVA 2011 : BRATISLAVA, 13 04 2011  E–zdroj

  2010

            • ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ A ODBORNÁ ČINNOSŤ : BRATISLAVA, 03 05 2010  E–zdroj

     ŠVOČ │ ŠVOUČ — CELOSLOVENSKÉ KOLO

  2017
    • ŠVUČ : Nitra .pdf 


  2016
    • ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ A UMELECKÁ KONFERENCIA VO VEDÁCH O ŠPORTE : BRATISLAVA, 03 05 2016 .pdf


  2013
    • ŠVOČ — VEDY O ŠPORTE : Nitra .pdf 


  2011
    •
  ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA — VEDY O ŠPORTE : Prešov .pdf

   


  ZBORNÍK PRÁC ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ AKTIVITY — FAKULTNÉ KOLO


  2012
    • 
  ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ AKTIVITA — VEDY O ŠPORTE : Banská Bystrica .pdf

   


  FIEP BULLETIN


  2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015,
  2014, 2013, 2012, 2009, 2008