Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Tréneri v škole - školenia trénerov 2021_2022

Školenie trénerov - august 2021, január 2022, jún 2022

O projekte " Tréneri v škole"

Tréneri v škole je program zameraný na skvalitnenie a zatraktívnenie hodiny telesnej výchovy zážitkovým spôsobom výučby, budovaní pozitívneho vzťahu k športu a prehĺbenie záujmu detí o šport a zároveň aj rozvíjanie ich všestrannej pohybovej gramotnosti na prvom stupni základných škôl.

Harmonogram školení:

28.8.-31.8.2021

29.1.-1.2.2022

jún 2022 

Viac o projekte " Tréneri v škole"

webstránka projektu - www.trenerivskole.sk

Úrad Vlády SR - Splnomocnenec vlády pre šport a mládež