Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Magisterské štúdium

Štátne skúšky v akademickom roku 2021/2022

Predmety štátnej skúšky

PREDMETY ŠTÁTNEJ SKÚŠKY - MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM

Študijný programPredmety štátnej skúšky
Trénerstvo- Obhajoba diplomovej práce
- Teória športu a didaktika športového tréningu
- Športová špecializácia
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy- Obhajoba diplomovej práce
- Teória športu a didaktika športového tréningu
- Športová špecializácia
- Edukológia školskej telesnej a športovej výchovy
Kondičné trénerstvo- Obhajoba diplomovej práce
- Teória športu a didaktika kondičného tréningu
Organizácia a riadenie športu- Obhajoba diplomovej práce
- Organizácia a riadenie športu
- Športový manažment
Kondičné trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy- Obhajoba diplomovej práce
- Teória športu a didaktika kondičného tréningu
- Edukológia školskej telesnej a športovej výchovy
Šport pre zdravie- Obhajoba diplomovej práce
- Šport, výživa a zdravie
Šport pre zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy- Obhajoba diplomovej práce
- Šport, výživa a zdravie
- Edukológia školskej telesnej a športovej
výchovy
Učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii- Obhajoba diplomovej práce
- Edukológia školskej telesnej a športovej
výchovy
- Predmet na kooperujúcej fakulte