Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Magisterské štúdium

Štátne skúšky v akademickom roku 2023/2024

Predmety štátnej skúšky

PREDMETY ŠTÁTNEJ SKÚŠKY - MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM

Študijný programPredmety štátnej skúšky
Trénerstvo- Obhajoba diplomovej práce
- Športová špecializácia
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy- Obhajoba diplomovej práce
- Športová špecializácia
- Učiteľstvo telesnej výchovy
Učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii- Obhajoba diplomovej práce
- Učiteľstvo telesnej výchovy
- Predmet na kooperujúcej fakulte