Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Bakalárske štúdium

Štátne skúšky v akademickom roku 2023/2024

Predmety štátnej skúšky

PREDMETY ŠTÁTNEJ SKÚŠKY  - BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

Študijný programPredmety štátnej skúšky
Trénerstvo- Obhajoba bakalárskej práce
- Teória a didaktika športovej špecializácie I
Kondičné trénerstvo- Obhajoba bakalárskej práce
- Teória a didaktika kondičného tréningu I
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy- Obhajoba bakalárskej práce
- Teória a didaktika športovej špecializácie I
Kondičné trénerstvo
a učiteľstvo telesnej výchovy
- Obhajoba bakalárskej práce
- Teória a didaktika kondičného tréningu I
Šport a zdravie- Obhajoba bakalárskej práce
- Teória a didaktika športu pre zdravie
Šport pre zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy- Obhajoba bakalárskej práce
- Teória a didaktika športu pre zdravie
Športový manažment- Obhajoba bakalárskej práce
- Ekonómia
- Manažment
Učiteľstvo telesnej výchovy
v kombinácii
- Kolokviálna obhajoba bakalárskej práce