Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Sociálne štipendium

Pokyny a potrebné doklady pri podávaní žiadosti o sociálne štipendium

Sociálne štipendium na akademický rok 2023/2024FORMÁT
Žiadosť o priznanie sociálneho štipendia(.docx)(.pdf)
Zoznam príloh k žiadosti o sociálne štipendium podaných v termíne od 02.01.2024 do 30.06.2024(.pdf)