Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Študijné programy

Bakalárske študijné programy

Študijný programFormaJazyk štúdia

Trénerstvo

dennáSK

Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy

dennáSK

Učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii

dennáSK

Športový manažment

denná SK

Magisterské študijné programy

Študijný programFormaJazyk štúdia

Trénerstvo

denná SK

Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy

dennáSK

Učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii

dennáSK

Doktorandské študijné programy / Doctoral studies

Študijný program / Study fieldForma / FormJazyk štúdia / Language

Vedy o športe                                                             

denná / externáSK

Sport Sciences

Full-time / part-timeENG