Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Katedrové kolá konferencie ŠVOUČ

Katedrálna konferencia ŠVOUČ

Katedrové kolá konferencie ŠVOUČ 2024 sa na jednotlivých katedrách uskutočnia v nasledovných termínoch:

Katedra gymnastiky, tancov, fitnes a úpolov21.03.2024
Katedra biologických a lekárskych vied21.03.2024
Katedra edukačných a humanitných vied o športe21.03.2024
Katedra športových hier21.03.2024
Katedra športov v prírode a plávania 26.03.204(Bc.)
25.03.2024(Mgr.)
Katedra atletiky a kondičnej prípravy21.03.2024 a 26.03.2024(Bc.)
18.03.2024 a 25.03.2024(Mgr.)

Zmena oproti min. ročníkom je povinnosť sa prihlásiť aj na katedrálne kolo vyplnením online formulára najneskôr 3 dni pred katedrálnym kolom.