Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Študentské mobility štúdium, stáž

Vysielanie študentov do zahraničia

VÝBEROVÉ KONANIE na ŠTUDENTSKÉ MOBILITY ŠTÚDIUM, STÁŽ v rámci programu ERASMUS+ na akademický rok 2021/2022 - výsledky

VÝBEROVÉ KONANIE na ŠTUDENTSKÉ MOBILITY ŠTÚDIUM, STÁŽ v rámci programu ERASMUS+ na akademický rok 2020/2021 - výsledky

VÝBEROVÉ KONANIE na ŠTUDENTSKÉ MOBILITY ŠTÚDIUM, STÁŽ v rámci programu ERASMUS+ na akademický rok 2019/2020 - výsledky

VÝBEROVÉ KONANIE na ŠTUDENTSKÉ MOBILITY ŠTÚDIUM, STÁŽ v rámci programu ERASMUS+ na akademický rok 2018/2019 - výsledky