Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Pracovné komisie

Mandátová a volebná komisia

PaedDr. BELÁS Martin, PhD.Predseda komisie
doc. Mgr. CHREN Matej, PhD. člen komisie
HANÚSKOVÁ Patrícia členka komisie
VANDERKOVÁ Alexandračlenka komisie

Pedagogická komisia

Mgr. BALGA Tibor, PhD. predseda komisie
Mgr. CIHOVÁ Iveta, PhD.členka komisie
doc. TOMÁNEK Ľubor, PhD. člen komisie
Bc. STRAKOVÁ Silvia členka komisie

Hospodárska a právna komisia

doc. Mgr. VAVÁK Miroslav, PhD. predseda komisie
Mgr. TOMÁNEK Ľubor, PhD. člen komisie
Mgr. OBETKO Marekčlen komisie