Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Akademický senát fakulty

Akademický senát (AS) FTVŠ UK na funkčné obdobie od 11.05.2023 do 01.11.2025

Predseda Akademického senátu FTVŠ UK

prof. PaedDr. Miroslav Holienka, PhD.

Podpredsedovia Akademického senátu FTVŠ UK
doc. PaedDr. Oľga Kyselovičová, PhD.Zamestnanecká komora
Mgr. Kristián KováčŠtudentská komora
Mgr. Eva Procházková, PhD.Tajomník

Študentská komora AS FTVŠ UK

E-mail: ftvs.scastuniba.sk

Bc. GALBAVÝ Gabriel
Mgr. HADŽA Radovan
Mgr. KOVÁČ Kristián
Mgr. LÖRINCZI František
Bc. MIKLOŠOVÁ Zuzana
Bc. PAVUKOVÁ Zuzana

Zástupcovia v Akademickom senáte UK na obdobie 2023-2027

Zamestnanecká časť:
doc. PaedDr. KYSELOVIČOVÁ Oľga, PhD.
Mgr. NOVOSÁD Adrián, PhD.
prof. PaedDr. ZEMKOVÁ Erika, PhD.

Študentská časť:
Mgr. LÖRINCZI František
Bc. PAVUKOVÁ Zuzana

Zástupca v Rade vysokých škôl

Mgr. Ľubor TOMÁNEK, PhD.