Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Akademický senát fakulty

Akademický senát (AS) FTVŠ UK na funkčné obdobie od 8.10.2021 do 7.10.2025

Predseda Akademického senátu FTVŠ UK

doc. Mgr. Miroslav VAVÁK, PhD.

Podpredsedovia Akademického senátu FTVŠ UK
Mgr. Ľubor TOMÁNEK. PhD.Zamestnanecká komora
Mgr. Marco OBETKOŠtudentská komora
Mgr. Radovan HADŽATajomník

Študentská komora AS FTVŠ UK

E-mail: ftvs.scastuniba.sk

Mgr. Radovan HADŽA
Mgr. Marco OBETKO
Bc. Silvia STRAKOVÁ
Alexandra VANDERKOVÁ
Patrícia HANÚSKOVÁ

Zástupcovia v Akademickom senáte UK na obdobie 2019-2023

Zamestnanecká časť:
doc. PaedDr. KYSELOVIČOVÁ Oľga, PhD.
Mgr. Ľubomír TOMÁNEK, PhD.
doc. Mgr. VAVÁK Miroslav, PhD.

Študentská časť:
Mgr. OBETKO Marco
Mgr. CHLAPCOVÁ Adéla

Zástupca v Rade vysokých škôl

Mgr. Ľubor TOMÁNEK, PhD.