Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Zmluvy so športovými subjektami

Dohody o spolupráci

Fakulta telesnej výchovy a športu uzavrela dohody o spolupráci menovite:

  • so Slovenským zväzom ľadového hokeja
  • so Slovenským olympijským výborom
  • s Národným športovým centrom
  • s Atletickým oddielom Slávie UK
  • s Kanoistickým klubom Slávie UK

Zmluvy sú k dispozícii k nahliadnutiu u dekana fakulty.