Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Škola v pohybe

Škola v pohybe 2022

Vážení učitelia telesnej a športovej výchovy,

dovoľte, aby sme Vás pozvali na odborný seminár "Škola v pohybe 2022", ktorý sa uskutoční v rámci vzdelávacieho projektu Učiteľská akadémia FTVŠ UK v Bratislave v spolupráci s Národným športovým centrom a s podporou MŠVVaŠ SR, FIEPS a ZUTŠV.

Rozsah:21 hodín (prezenčná metóda) 
Termín:25.-28.augusta 2022 
Miesto (učebne a športoviská FTVŠ UK):Aula prof. Stráňaia, AŠ - atletický štadión prof. Kuchena, bazén - plaváreň, FA - futbalový areál doc. Kačániho, GT - gymnastická telocvičňa, PŠ - pohybové štúdio, TŠ - tanečné štúdio, ŠH - športová hala prof. Rovného, ÚT - úpolová telocvičňa
Poplatok:70,- Euro; 35 hradí účastník a 35 hradí MŠVVaŠ SR (do 30.6.2022)
Prihlasovanie:ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA

Ďalšie info: webstránke školského športu - TU

Účastníci

rozdelenie do skupín

- 1. skupina - učitelia ZŠ

- 2. skupina - učitelia SŠ

v rámci jedného termínu budú vyučované 2 lekcie súbežne

program pre obe skupiny je rovnaký, len lekcie sú v inom poradí

Podrobný rozvrh

- program na stiahnutie a rozdelenie do skupín (aktualizovaný 28.8.2022)

Program:

25.8.2022 - štvrtok

9.00-10.30 prezentácia účastníkov

11.00 - Otvorenie odborného semináru

11.15 - 1. teoretická prednáška

obed

13.15 - 1. praktická lekcia

14.15. - 2. praktická lekcia

15.30 - 3. praktická lekcia

16.30 - 4. praktická lekcia

 26.8.2022 - piatok

9.00 - 5. praktická lekcia

10.15 - 6. praktická lekcia

11.15 - 7. praktická lekcia

obed

13.15 - 2. teoretická prednáška

14.30 - 8. praktická lekcia

16.00 - 9. praktická lekcia

18.15 - spoločné posedenie s občerstvením - diskusia

 27.8.2022 - sobota

9.00 - 10. praktická lekcia

10.15 - 11. praktická lekcia

11.15 - 12. praktická lekcia

obed

13.30 - 13. praktická lekcia

14.30 - 14 . praktická lekcia

16.00 - REGENERÁCIA NA BAZÉNE

 28.8.2022 - nedeľa

9.00 - 15. praktická lekcia

10.15 - 16. praktická lekcia

11.15 - 17. praktická lekcia

obed

13.15 - 3. teoretická prednáška

14.15 - 18. praktická lekcia

15.00 - odovzdávanie certifikátov a ukončenie semináru

zmena programu vyhradená!

 

Nezabudnite si doniesťšportové oblečenie, športovú obuv do haly a na vonkajšie ihriská, plavky, smart zariadenie - mobil, tablet, notebook, dobrú náladu a kondíciu ;-)
KONTAKT:akademiafsport.uniba.sk