Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Škola v pohybe

Škola v pohybe 2023

Vážení učitelia telesnej a športovej výchovy,

dovoľte, aby sme Vás pozvali na odborný seminár "Škola v pohybe 2023", ktorý sa uskutoční v rámci vzdelávacieho projektu Učiteľská akadémia FTVŠ UK v Bratislave v spolupráci s Národným športovým centrom a s podporou MŠVVaŠ SR, FIEPS a ZUTŠV.

Rozsah:16 vyučovacích hodín (prezenčná metóda) 
Termín:24.-26.augusta 2023
Miesto (učebne a športoviská FTVŠ UK):Aula prof. Stráňaia, AŠ - atletický štadión prof. Kuchena, bazén - plaváreň, FA - futbalový areál doc. Kačániho, GT - gymnastická telocvičňa, PŠ - pohybové štúdio, ŠH - športová hala prof. Rovného, ÚT - úpolová telocvičňa
Poplatok:60,- Euro; 30 hradí účastník a 30 hradí MŠVVaŠ SR (do 15.6.2023)
Prihlasovanie:ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA

 

Účastníci

rozdelenie do skupín

- 1. skupina - učitelia ZŠ - program

- 2. skupina - učitelia ZŠ+SŠ - program

v rámci jedného termínu budú vyučované 2 lekcie súbežne

program pre obe skupiny je rovnaký, len lekcie sú v inom poradí

Podrobný rozvrh

- program na stiahnutie (aktualizovaný 24.8.2023)

 

Program:

24.8.2023 - štvrtok

9.00-10.30 prezentácia účastníkov

11.00 - Otvorenie odborného semináru

24.-26.8.2023 lekcie podľa programu

26.8.2023 o 14.15 odovzdávanie certifikátov a ukončenie semináru

zmena programu vyhradená!

 

Nezabudnite si doniesťšportové oblečenie, športovú obuv do haly a na vonkajšie ihriská, dobrú náladu a kondíciu ;-)
KONTAKT:akademiafsport.uniba.sk