Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Ponuka PVP a VP a predmetov pre restárov


Katedra atletiky - LS AR 2020/2021

Katedra biologických a lekárskych vied LS AR 2020/2021

Katedra športových hier - LS AR 2020/2021

  • Priebežná a súvislá pedagogická prax z TRN
  • Povinné predmety pre restárov
  • Výberové predmety