Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Ponuka PVP a VP a predmetov pre restárov


Katedra atletiky a kondičnej prípravy - LS AR 2023/2024

  • Výberové predmety
  • Povinné predmety pre restárov
  • Priebežná pedagogická prax z TRN 2 a
    Hospitačná pedagogická prax z TRN
  • Priebežná pedagogická prax z KT2 pre 1. Mgr.
  • Hospitačná pedagogická prax z KT pre 2. Bc.

Katedra edukačných a humanitných vied o športe - LS AR 2023/2024

Katedra gymnastiky, tancov, fitnes a úpolov - LS AR 2023/2024

Katedra športových hier - LS AR 2023/2024

  • Priebežná a súvislá pedagogická prax z TRN
  • Povinné predmety pre restárov
  • Výberové predmety