Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Bakalárske štúdium

Termíny prijímacieho konania

Informácia o počte uchádzačov, ktorých plánuje fakulta prijať na štúdium príslušného študijného programu

Vnútorné predpisy

Podmienky prijímania uchádzačov

Ďalšie podmienky prijatia na štúdium

Ďalšie informácie

Informácie pre uchádzačov, ktorí predchádzajúce štúdium absolvovali v zahraničí

Prihláška na štúdium