Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Doktorandské štúdium

PROFIL ABSOLVENTA AKREDITOVANÉHO ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU 3. STUPŇA ŠTÚDIA (DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM)

Termín prijímacieho konania

  • 01.07.2024 prijímacia skúška na doktorandské štúdium na FTVŠ UK.

  • Fakulta nerealizuje prijímacie skúšky v náhradnom termíne.

Informačné listy predmetov študijného programu VEDY O ŠPORTE