Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Doktorandské štúdium

PROFIL ABSOLVENTA AKREDITOVANÉHO ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU 3. STUPŇA ŠTÚDIA (DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM)

Kontakt

Mgr. Eva Holienková
Referát vedeckovýskumnej činnosti a doktorandského štúdia
Tel.:+421 2 90179910
E-mail:eva.holienkova@uniba.sk

Informačné listy predmetov študijného programu VEDY O ŠPORTE