Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Letné ubytovanie ŠD Lafranconi

Letné ubytovanie bude v termíne 1.7.2020 – 28.8.2020

Univerzita Komenského ruší viaceré opatrenia v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 z dôvodu uvoľňovania opatrení v krajine. Rektor UK zrušil príkaz, ktorým v marci uzatvoril ubytovacie zariadenia UK. Podmienkou naďalej ostáva dodržanie odporúčaných hygienických a bezpečnostných pravidiel. Vzhľadom k tomu, že sa do bežného režimu pomaly vracajú aj univerzitné internáty, informujeme študentov o možnosti letného ubytovania v ŠD Lafranconi.

REZERVÁCIA IZIEB len na zaklade žiadosti poslanej E-mailom na olga.pestukovauniba.sk (v prílohe) 

Ubytovať sa je možné v pondelok - piatok od 9.00 do 13.00 hod.

CENNÍK UBYTOVANIA ŠD Lafranconi
júl - august 2020
Internát FTVŠ UK:
ŠTUDENTI FTVŠ UKdo 15 dní4,00.- €/deň
15 a viac dní3,00.- €/deň
OSTATNÍ ŠTUDENTIdo 15 dní5,00.- €/deň
15 a viac dní4,00.- €/deň
OSTATNÍ HOSTIAdo 15 dní10,00.- €/deň
15 a viac dní7,00.- €/deň

Hostia okrem študentov do 26 rokov hradia daň za ubytovanie vo výške 1,70.- €/deň.

Cena za ubytovanie sa platí vopred na číslo účtu:

SK46 8180 0000 0070 0015 0238 (odlišné ako cez akademický rok)

Swift kód: SPSRSKBAXXX

Kontaktné dispozície pre letné ubytovanie:

ŠD Lafranconi
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9,
814 69 Bratislava

PhDr. Oľga Peštuková - vedúca ubytovacieho oddelenia
Tel.: +421 918 340 676
E-mail: olga.pestukovauniba.sk

Drahoslava Čižmáziová - referentka pre ubytovanie
Tel.: +421 918 340 676
E-mail: drahoslava.cizmaziovauniba.sk

Prílohy:

Čestné vyhlásenie
Žiadosť o letné ubytovanie