Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

ZOZNAM ZAMESTNANCOV ŠTUDENTSKÉHO DOMOVA

Abecedný zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

Drahoslava Čizmaziová

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Študentský domov
referent v administratíve, i. n.

Darina Foltínová

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Študentský domov
pomocník a upratovač v hoteli a v reštau

Oľga Martincová

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Študentský domov
pomocník a upratovač v hoteli a v reštau

PhDr. Oľga Peštuková

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Študentský domov
vedúci malého ubytovacieho zariadenia