Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

ZOZNAM ZAMESTNANCOV ŠTUDENTSKÉHO DOMOVA

Abecedný zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

Drahoslava Čizmaziová

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Študentský domov
administratívna pracovníčka

Darina Foltínová

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Študentský domov
upratovačka

Oľga Martincová

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Študentský domov
upratovačka

PhDr. Oľga Peštuková

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Študentský domov
vedúca študentského domova

Ing. Boris Trandžík

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Študentský domov
prev. zam. ŠD