Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Pedagogické praxe

Bakalársky stupeň štúdia

Harmonogram a pokyny pre pedagogickú prax 1 (A) z telesnej výchovy v akademickom roku 2017/2018

Všetci študenti sa prihlasujú na predmet podľa ročníka a odporúčaného semestra cez AiS2 (vo svojom príslušnom semestri).
Všetci študenti, ktorých sa to týka (sa prihlasujú cez AiS2).
Všetci študenti, ktorých sa to týka a ktorí budú prihlásení cez AiS2, budú organizátorom zadelení na cvičnú školu.

PEDAGOGICKÁ PRAX 1 (A) Z TELESNEJ VÝCHOVY
Zimný semester - 5. semester
Študijný  program:Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy
Šport pre zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy
Učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii
3. rok štúdia2 kredity -1 hodina v zimnom semestri priebežne (dve hodiny týždenne počas polovice semestra, nasadené v rozvrhu obyčajne v pondelok alebo v stredu dopoludnia

Magisterský stupeň štúdia

Harmonogram a pokyny pre pedagogickú prax 2 (A) z telesnej výchovy) v akademickom roku 2017/2018

Všetci študenti sa prihlasujú na predmet podľa ročníka a odporúčaného semestra cez AiS2 (vo svojom príslušnom semestri). Študenti sa prihlasujú aj formou prihlášky na Katedre športovej edukológie a športovej humanistiky.

Zaradenie študentov na turnus zo študijného programu Učiteľstvo telesnej
výchovy v kombinácii sa robí na základe:

 1. Dohody s kooperujúcimi fakultami. (Obyčajne telesná výchova v prvom turnuse a druhý predmet v druhom turnuse.).
  Zaradenie študentov do školy sa robí na základe:
 2. Dátumu podanej prihlášky na Katedru športovej edukológie a športovej humanistiky.
PEDAGOGICKÁ PRAX 2 (A) Z TELESNEJ VÝCHOVY) – magisterský stupeň štúdia (1. ročník) – 2 týždne
Študijný program:Učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii
Šport pre zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy
1. rok Mgr. štúdia
19.02.2018-02.03.2018I. turnus
 • Poznámka I.:
  Prihlasujú sa študenti študijného programu učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii – geografia, biológia a študijného programu šport pre zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy, prednostne aj študenti študijného programu s anglickým jazykom a literatúrou a s matematikou, ak im to ich kooperujúce fakulty dovolia.
 • Poznámka II.:
  V termíne od 05.03.2018 do 09.03.2018 sú jarné prázdniny pre školy v Bratislavskom kraji. Všetci študenti sa v tomto termíne zúčastňujú výučby na FTVŠ UK podľa svojho rozvrhu.
12.03.2018-23.03.2018II. turnus
 • Poznámka:
  Prihlasujú sa študenti študijného programu Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy.

Prihlášky študentov na pedagogickú prax 2 (A) z telesnej výchovy prijíma Katedra športovej edukológie a športovej humanistiky do 02.02.2018 (piatok).

Informácia o konaní inštruktáže bude na nástenke v priestoroch Katedry športovej edukológie a športovej humanistiky.

Harmonogram a pokyny pre pedagogickú prax 3 (A) z telesnej výchovy) v akademickom roku 2017/2018

Všetci študenti sa prihlasujú na predmet podľa ročníka a odporúčaného semestra cez AiS2 (vo svojom príslušnom semestri). Študenti sa prihlasujú aj formou prihlášky na Katedre športovej edukológie a športovej humanistiky.

Zaradenie študentov na turnus zo študijného programu Učiteľstvo telesnej
výchovy v kombinácii sa robí na základe:

 1. Dohody s kooperujúcimi fakultami. (Obyčajne telesná výchova v prvom turnuse a druhý predmet v druhom turnuse.).
  Zaradenie študentov do školy sa robí na základe:
 2. Dátumu podanej prihlášky na Katedru športovej edukológie a športovej humanistiky.
PEDAGOGICKÁ PRAX 3 (A) Z TELESNEJ VÝCHOVY) – magisterský stupeň štúdia (2. ročník) – 3 týždne
Študijný program:Učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii
Šport pre zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy
2. rok Mgr. štúdia
25.09.2017-13.10.2017I. turnus
 • Poznámka:
  Prihlasujú sa študenti študijného programu učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii – geografia, biológia a študijného programu šport pre zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy a študenti anglického jazyka literatúry a študenti matematiky, ak im to kooperujúce fakulty dovolia.
16.10.2017-03.11.2017II. turnus
 • Poznámka I.:
  Prihlasujú sa študenti študijného programu trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy.

Prihlášky na pedagogickú prax 3 (A) z telesnej výchovy prijíma Katedra športovej edukológie a športovej humanistiky od mája 2017 až do zápisu 08.09.2017.
Inštruktáž býva obyčajne v deň zápisu.

 • Poznámka II.:
  V termíne od 30.10.2017 do 31.10.2017 sú jesenné prázdniny pre školy na Slovensku. Všetci študenti sa v tomto termíne zúčastňujú výučby na FTVŠ UK podľa svojho rozvrhu.01.11.2017 je štátny sviatok. Začiatok vyučovania na cvičných školách po prázdninách je 02.11.2017.