Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Tlačivá, žiadosti, potvrdenia

TLAČIVOFORMÁT
Žiadosť o odpustenie alebo zníženie školného (AR 2021/2022)
Bc.(.docx)(.pdf)
Mgr.(.docx)(.pdf)
Žiadosť o uznanie absolvovaných predmetov
Výpis výsledkov štúdia v akademickom roku
(.docx)(.pdf)
(.docx)(.pdf)
Žiadosť o zmenu zadania záverečnej práce
(Žiadost je určená pre študentov, ktorí už majú zadanie nahraté v AIS2 a žiadajú o jeho zmenu.)
(.docx)(.pdf)
Prihláška na štátnu skúšku 1. stupeň štúdia - bakalárske štúdium rok 2024
(riadny termín)
(.docx)(.pdf)
Prihláška na štátnu skúšku 1. stupeň štúdia - bakalárske štúdium rok 2024
(opravný, resp. náhradný termín)
(.docx)(.pdf)
Prihláška na štátnu skúšku 2. stupeň štúdia - magisterské štúdium rok 2024
(riadny termín)
(.docx)(.pdf)
Prihláška na štátnu skúšku 2. stupeň štúdia - magisterské štúdium rok 2024
(opravný/náhradný termín)
(.docx)(.pdf)
Všeobecná žiadosť na študijné oddelenie (.docx)(.pdf)
Žiadosť o priznanie tehotenského štipendia(.docx)(.pdf)
Výzva na podávanie podkladov o priznanie jednorazového štipendia(.docx)