Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Dekan fakulty

Dekan Fakulty telesnej výchovy a športu UK Bratislava

prof. Mgr. Marián Vanderka, PhD.

E-mail:
Tel.:
+421 2 90179901
Klapka (VoIP):17 9901
Miestnosť:
 
Úradné hodiny
Streda:14:30-16:00
Piatok:13:00-14:30
Kontaktujte cez:
1. E-mail:ftvs.dekanuniba.sk
2. Sekretariát dekana
E-mail:ftvs.sduniba.sk
Tel.:+421 2 90179906
Mobil:+421 918 340 670